ČLÁNOK
V prvom polroku 1997 dosiahla Bučina zisk 37,4 mil. Sk
31. augusta 1997

Hlavné problémy sú predovšetkým v odbyte impregnovaných podvalov a aglomerovaných dosák s povrchovou úpravou. „Na európskych trhoch sa v tejto oblasti stretávame so silným tlakom zahraničných výrobcov, “ povedal pre SITA ekonomický riaditeľ spoločnosti Miroslav Šarkaň. Zásadné výpadky sú aj v divízii Ekostavieb. V prvom polroku 1997 dosiahla Bučina zisk 37,4 mil. Sk, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu minulého roka rast o 556,1%. Pod toto zvýšenie sa okrem iného podpísal medziročný rast výroby o 1,8% na hodnotu 778,2 mil. Sk, rast tržieb o 10,7% na hodnotu 796,7 mil. Sk a znižovanie materiálovo-energetickej náročnosti výroby. Spotreba materiálu a energie poklesla o takmer 5%. K 30. júnu sa znížili zásoby celkovo o 66,8 mil. Sk, pričom poklesli predovšetkým materiálové zásoby. Celková úroveň bankových úverov sa zvýšila o 50 mil. Sk a predstavuje 336,4 mil. Sk.Obchodnú činnosť vykonáva podnik cez sesterskú spoločnosť Bučina Trade, pričom hodnota exportu sa pohybuje na úrovni 35 až 40%. Bučina, a.s. Zvolen má 1 870 zamestnancov. Produktivita práce vzrástla medziročne o 29,2% a priemerný zárobok o 13,1%, pričom dosiahol úroveň 9 100 Sk. Majoritným akcionárom tohto najväčšieho drevospracujúceho kombinátu v SR je firma ELAM, ktorá vlastní vyše 50% akcií. Približne 10% akcií majú v rukách drobní akcionári, 2% patria Reštitučnému fondu a zvyšok fondom z prvej vlny kupónovej privatizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS