ČLÁNOK
V prvom kole upisovania akcií Poštovej banky sa zúčastnilo 70 % akcionárov
2. júna 2000

Na prvom kole upisovania nových akcií Poštovej banky, a.s., ktoré sa skončilo v piatok, sa zúčastnilo približne 70 % rozhodujúcich akcionárov banky vo výške svojich doterajších podielov. Zároveň k tomuto dňu splatili podľa záverov mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) z minulého týždňa 30 % upísaných akcií. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Poštovej banky Katarína Kadašiová.
K. Kadašiová neupresnila mená akcionárov, ktorí sa na upisovaní podieľali, no jeho priebeh označila „za vopred očakávaný na základe minulých dohôd“. Podľa dohôd z valného zhromaždenia by sa 2. a 3. kola upisovania akcií mali zúčastniť už iba štátni akcionári banky, aby tak zrealizovali zástupcami vlády prezentovaný záujem o získanie majority v akcionárskej štruktúre Poštovej banky. Na prvom kole sa mohli zúčastniť všetci akcionári podľa výšky svojich doterajších podielov. „Do 30. novembra tohto roka by sa malo skončiť aj splácanie záväzkov z 2. a zároveň aj z 3. kola upisovania akcií,“ upresnila K. Kadašiová.
MVZ Poštovej banky 23. mája tohto roka rozhodlo o zvýšení základného imania z pôvodnej sumy 1,209 mld. Sk na 3,643 mld. Sk. Akcionári sa zaviazali splatiť peňažným vkladom do výšky 30 % menovitej hodnoty akcií upísaných v 1. kole upisovania akcií Poštovej banky svoj záväzok práve do piatku 2. júna. Slovenské telekomunikácie (ST) ovládali do navyšovania približne 25 % základného imania, Slovenská pošta vlastnila zhruba 17 % akcií banky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) približne 1 % a časť akcií ovládali súkromní akcionári. Po ukončení upisovania by mali štátne subjekty získať 56 % akcií banky. Ako v piatok informoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko, akcie Poštovej banky prevedú ST zo svojho portfólia na MDPT alebo na Fond národného majetku SR v priebehu dvoch až troch týždňov. Následne na to nový vlastník vyberie poradcu na predaj akcií banky strategickému investorovi. Slovenská pošta, ktorá sa mala zúčastniť iba prvého kola upisovania nových akcií, si pritom uchová svoju účasť na základnom imaní tejto finančnej inštitúcie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS