ČLÁNOK
V prípade Devín banky ide vláda sama proti sebe
8. júna 2000

Dôvodom obáv je skutočnosť, že na súčasných problémoch banky majú svoj významný podiel jej akcionári.Schválený postup riešenia problému Devín banky je v rozpore so zámermi vlády v oblasti privatizácie bankovníctva. Nemožno vylúčiť negatívnu odozvu tohto kroku v Európskej únii, ako aj možný dopad na výsledky predaja podielov štátu v slovenských bankách. Uvádza sa to v stanovisku Strany občianskeho porozumenia (SOP) k vládou schválenému postupu riešenia situácie v Devín banke. Stanovisko poskytla agentúre SITA podpredsedníčka SOP pre ekonomiku Mária Machová.
SOP podľa vyjadrenia Márie Machovej svoj postoj opiera o celý rad nedostatočne zodpovedaných otázok, ktoré však považuje v celom prípade za podstatné. SOP sa obáva, že banka sa ani po realizácii navrhovaných krokoch nedostane do kondície, ktorá by zabezpečila bezpečnú budúcnosť banky a vkladov jej klientov. Dôvodom obáv je skutočnosť, že na súčasných problémoch banky majú svoj významný podiel jej akcionári. „Ani v tomto prípade sa nehľadalo riešenie na ich účet, ale celú ťarchu problému súkromnej banky prevzal na seba štát,“ uvádza sa v stanovisku. SOP preto považuje tento krok za politicky riskantný. Pritom boli a sú riešenia v rámci zákona, ktoré by umožnili rešpektovať situáciu v banke, znamenali by však dopad na súkromných akcionárov, uvádza sa ďalej v stanovisku.
Strana občianskeho porozumenia má v tomto prípade, ako aj v prípade ďalších bánk, ktoré sa dostali do problémov, opodstatnené výhrady k výkonu bankového dohľadu, ktorý nerobil adekvátne opatrenia na riešenie situácie vtedy, keď to bolo možné a kedy problém banky bol predovšetkým problémom odborným a nie politickým. V prípade Devín banky ide podľa SOP o ďalší prípad bez adekvátnej odozvy a opatrení voči bankovému dohľadu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS