ČLÁNOK
V prípade ak Spoločná zdravotná poisťovňa neuhradí svoje záväzky voči lekárom v zákonnom termíne, Slovenská lekárska komora (SLK) neodporúča svojim členom uzavrieť s touto poisťovňou novú zmluvu, pričom stará zmluva prestáva platiť 31. decembra tohto roka
27. októbra 1998

Ako informoval prezident SLK Ladislav Petričko, v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá má s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti uzatvorenú časovo neobmedzenú zmluvu, snem SLK rozhodol, že pokiaľ sa tímu vyjednávačov komory nepodarí do konca novembra vyjednať s touto poisťovňou vhodnú zmluvu, bude zvolaný mimoriadny snem SLK. Ten sa bude potom zaoberať ďalším postupom SLK. Pôjde však už o krízový variant, ktorý opäť uvažuje so systémom nemocničnej pokladne, kedy pacient bude musieť zaplatiť za lekársku starostlivosť v hotovosti a následne bude môcť túto sumu vymáhať od svojej zdravotnej poisťovne. SLK očakáva od nastávajúcej vlády, že prizná starostlivosti o zdravie ľudí proklamované prioritné miesto a bude komoru a lekárov v záujem riešenia problémov zdravotníctva považovať za svojho partnera. Očakáva tiež, že nový parlament v súlade s legislatívou vyspelých európskych štátov prijme do dvoch rokov zákon o lekárskom povolaní, ktorého napĺňaním chce SLK prispieť k integrácii SR. SLK tiež žiada, aby sa našla politická zodpovednosť a vôľa na prijatie zmeny v Ústave SR, na základe ktorej by sa nahradil pojem „bezplatnosť zdravotnej starostlivosti“ pojmom „sociálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti“. V tejto súvislosti očakáva presadenie viaczdrojového financovania zdravotníctva za spoluúčasti pacienta už v najbližších mesiacoch. Podľa SLK je ďalej nevyhnutné jasné zákonné definovanie charakteru slovenského zdravotníctva, ako sociálne-trhového s presným deklarovaním zodpovednosti za jeho chod a neumožnenie dvojakej interpretácie zákonov. IX. Snem SLK bol zároveň aj volebným, na ktorom delegáti SLK zvolili členov jej prezídia na nasledujúce dva roky. Staronovým prezidentom sa stal Ladislav Petričko, viceprezidentmi Andrej Sitár a Róbert Roland.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS