ČLÁNOK
V Považských strojárňach sú zvolané dve mimoriadne valné zhromaždenia s rovnakým programom, ale s rôznym dátumom a miestom konania
26. februára 1998

V Považských strojárňach sú zvolané dve mimoriadne valné zhromaždenia s rovnakým programom, ale s rôznym dátumom a miestom konania. Jedným z nich je valné zhromaždenie zvolané Dozornou radou POS na 30. marca. Ešte predtým, 9. marca, sa však má uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie zvolané Okresným súdom v Trenčíne. Okresný súd rozhodol o jeho zvolaní na základe žiadosti, v ktorej bola navrhovateľom spoločnosť DMD FIN, dcérska spoločnosť DMD Holdingu. Ako pre agentúru SITA povedal predseda predstavenstva DMD FIN Jozef Mitošinka, návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podal DMD FIN ešte 8. januára 1998. Predstavenstvo POS potom toto valné zhromaždenie zvolalo na 13. februára. Kvôli faxu, ktorý akcionárom poslalo predstavenstvo POS 12. februára, sa však nakoniec MVZ plánované na 13. februára neuskutočnilo. DMD FIN sa preto 16. februára obrátil na Okresný súd v Trenčíne, ktorý 19. februára rozhodol o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia na 3. marca. Podľa predsedu dozornej rady Považských strojární Eduarda Horvátha boli dôvodom zrušenia valného zhromaždenia plánovaného na 13. februára formálne chyby v žiadosti DMD FIN-u, ktoré by mohli ohroziť platnosť pripravovaného valného zhromaždenia a tým aj záujmy akcionárov. „Aby sme sa vyhli obštrukciám, 12. februára zvolala dozorná rada na žiadosť predstavenstva mimoriadne valné zhromaždenie na 30. marca,“ povedal E. Horváth. V zmysle obchodného zákonníka informovala dozorná rada o tomto rozhodnutí prostredníctvom inzercie v celoštátnych masmédiách. Inzeráty však vyšli až v piatok 20. februára 1998. Podľa E. Horvátha je súčasný stav, kedy sú zvolané dve valné zhromaždenia, predovšetkým právny problém. „Jedno z nich sa však určite uskutoční,“ povedal. Podľa J. Mitošinku z DMD FIN-u bude právoplatné prvé valné zhromaždenie, zvolané na základe rozhodnutia súdu. „My sa budeme riadiť rozhodnutím súdu,“ povedal riaditeľ DMD FIN. Program oboch valných zhromaždení je totožný. Okrem otvorenia a voľby orgánov VZ je na programe zmena stanov a zmeny v Dozornej rade spoločnosti. Mimoriadne VZ má schváliť aj strategické ciele spoločnosti pre rok 1998. Takýto program navrhol DMD FIN, predseda jeho predstavenstva sa však odmietol k obsahu valného zhromaždenia vyjadriť. „Počkajme radšej na rozhodnutie akcionárov,“ povedal. Jedným z najväčších vlastníkov spoločnosti Považské strojárne je spoločnosť Strojárska akciová a.s. Spolumajiteľom Strojárskej akciovej je aj HTC Holding. Výkonným riaditeľom HTC Holdingu a zároveň predsedom Dozornej rady Považských strojární je Eduard Horváth. DMD FIN, ktorý vlastní takmer 15 % akcií POS, je dcérskou spoločnosťou DMD Holdingu Trenčín. Majiteľom viac ako 19-percentného podielu v Považských strojárňach je aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS