ČLÁNOK
V Považských strojárňach, a.s., Považská Bystrica (POS) sa vo veľmi krátkom časovom úseku uskutočnili dve valné zhromaždenia, ani jedno však neprinieslo žiadne výsledky
17. mája 1998

V Považských strojárňach, a.s., Považská Bystrica (POS) sa vo veľmi krátkom časovom úseku uskutočnili dve valné zhromaždenia, ani jedno však neprinieslo žiadne výsledky. Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ spoločnosti Igor Gubala, dôvodom bola skutočnosť, že „SPP, š.p. a spoločnosti zo skupiny DMD Holding svojimi hlasmi blokovali zvolenie orgánov MVZ navrhovaných predstavenstvom, avšak vlastné návrhy nepredložili.“ Oboch MVZ sa zúčastnilo viac ako 70 % akcionárov POS. Prvé MVZ, ktoré zvolalo predstavenstvo na 29. mája 1998 sa konalo na žiadosť spoločnosti DMD FIN, ktorá tu chcela presadiť zmenu členov dozornej rady Považských strojární. Druhé MVZ, ktoré sa uskutočnilo dnes o 7.00 h ráno, sa konalo na podnet spoločnosti Strojárska akciová spoločnosť, a.s., ktorá je ovládaná HTC Holdingom. Toto valné zhromaždenie malo na programe zmenu stanov spoločnosti. Ako dnes tlačovú agentúru SITA informoval riaditeľ DMD FIN Jozef Mitošinka, skupiny podnikov DMD zablokovali konanie valných zhromaždení, pretože pri ich zvolávaní došlo podľa DMD k porušeniu stanov POS – oznam o ich konaní nebol uverejnený v Obchodnom vestníku. „Akékoľvek uznesenie týchto valných zhromaždení by bolo napadnuteľné súdom a neskôr by mohlo byť vyhlásené za neplatné,“ povedal J. Mitošinka. DMD FIN sa preto obrátil na Krajský súd v Trenčíne a požiadal ho o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Podľa ich návrhu by sa malo uskutočniť 23. júna 1998. Oznam o konaní MVZ bol v oboch prípadoch zverejnený dva dni pred samotným zhromaždením akcionárov. Oznam o prvom valnom zhromaždení bol zverejnený 27. mája v denníku Národná obroda. Na druhý deň po prvom MVZ sa v denníku Šport objavil na 23. strane inzerát, podľa ktorého sa dnes, 1. júna o 7.00 h malo uskutočniť v Považských strojárňach ďalšie mimoriadne valné zhromaždenie. Obe zhromaždenia zvolalo predstavenstvo a obe sa mali konať v areáli POS. Konanie spomínaných dvoch valných zhromaždení je pokračovaním rozporov medzi akcionármi Považských strojární (POS). V tomto spore stoja proti sebe DMD Holding, reprezentovaný svojimi dcérskymi spoločnosťami DMD FIN (15 % akcií POS) a Strojár (7,3 % POS). DMD Holding podporuje aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý kontroluje asi 19 % akcií POS. Na druhej strane stojí spoločnosť HTC Holding, spolumajiteľ Strojárskej akciovej spoločnosti, a.s., kontrolujúcej 28 % akcií POS. Rozpory medzi akcionármi POS kulminovali po prvýkrát v marci 1998, kedy sa v priebehu jedného mesiaca uskutočnili tri mimoriadne valné zhromaždenia POS. Všetky sa však skončili s tým, že niektorá zo skupín vlastníkov napadla právoplatnosť ich konania a obrátila sa na súd. DMD Holding presadzuje v Považských strojárňach výmenu dozornej rady, v ktorej chce nahradiť zástupcov HTC Holdingu svojimi zástupcami a zástupcami SPP. HTC Holding však tieto snahy odmieta a doterajšie kroky, ktoré uskutočnil DMD pomocou viacerých valných zhromaždení, považuje za nelegitímne Skupina akcionárov okolo HTC Holding v súčasnosti kontroluje činnosť POS, ako aj rozhodnutia jeho predstavenstva. Podľa neoverených správ boli POS rozdelené na viacero dcérskych spoločností, v ktorých si HTC Holding zabezpečil natrvalo možnosť blokovania všetkých významných rozhodnutí. Kvôli tomuto kroku bol HTC Holding verejne obvinený z tunelovania POS, predstavitelia HTC však všetky podobné obvinenia rázne odmietajú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS