ČLÁNOK
V pondelok ukončili záujemcovia o VÚB due diligence
17. mája 2001

V pondelok ukončila talianska Banca Commerciale Italiana (BCI) a francúzska Société Générale hĺbkový audit vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB). Predseda Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a štátny tajomník Ministerstva financií SR (MF) Viliam Vaškovič očakáva, že záväzné ponuky na kúpu majoritného podielu v banke predložia výberovej komisii obaja potenciálni investori.

Výberová komisia, ktorú Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) vymenuje do 24. mája, by mala víťazného nadobúdateľa majoritného balíka akcií odporučiť 11. júna. Súčasťou záväzných ponúk musí byť aj vyhlásenie kupujúceho týkajúce sa pôvodu finančných prostriedkov na nákup majority vo VÚB, bankový výpis potvrdzujúci dostatok finančných prostriedkov na jeho účte a výpis z obchodného registra. Odporúčanie výberovej komisie bude musieť prerokovať Porada ekonomických ministrov, čo by sa podľa schváleného časového harmonogramu privatizácie VÚB očakáva 18. júna. Celý výberový proces by mal spečatiť vládny kabinet, ktorý by mal rozhodnutie o výbere víťazného nadobúdateľa schváliť 20. júna.

Samotná zmluva o kúpe akcií VÚB by mala byť podpísaná do 3. júla. Prevodu akcií VÚB na strategického investora bude predchádzať prevod akcií vo vlastníctve MF na Fond národného majetku SR. Definitívne termíny uzavretia celej transakcie s prevodom akcií a zaplatením kúpnej ceny zatiaľ nie sú presne stanovené.

Do prvého augustového dňa by Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Medzinárodná finančná korporácia (IFC) mali s novým strategickým investorom uzatvoriť zmluvu týkajúcu ich vystúpenia z banky. Akcionármi VÚB sa tieto finančné inštitúcie stali vo februári tohto roka, keď od štátu odkúpili spolu 25-percentný podiel na základnom imaní. Akcie VÚB sa v portfóliu spomínaných inštitúcií reálne objavili až 10. mája.

Obe banky, ktoré sa dostali na užší zoznam uchádzačov o kúpu strategického balíka akcií, VÚB patria v Európe medzi najvýznamnejšie. Talianska BCI sa nedávno spojila s milánskou bankou Intesa a od mája, kedy fúzia nadobudne reálnu podobu, vznikne najväčšia talianska finančná skupina Banca Intesa. Société Générale je francúzskou bankovou dvojkou po BNP Paribas.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS