ČLÁNOK
V pondelok podpíšu zmluvu o predaji podielu NBS v ČSOB
20. decembra 1999

Získané prostriedky z predaja 24-percentného balíka akcií by mali byť použité najmä na zníženie dlhu štátu, predovšetkým voči Železniciam SR. Ministerstvo financií očakáva, že príjmy z tejto transakcie dosiahnu výšku 16 až 18 mld. Sk.
Podpis tejto zmluvy schválila v piatok Banková rada Národnej banky Slovenska, ktorá tento podiel doteraz vlastní a zároveň splnomocnila guvernéra NBS Mariána Juska k jej podpísaniu. Na slávnostnom podpise sa zúčastní aj premiér Mikuláš Dzurinda.
Belgická banka je v súčasnosti vlastníkom 65,7-percentného podielu v ČSOB, ktorý získala v lete od českej vlády za 40 mld. Kč. Predaj slovenského 24,13-percentného podielu bol brzdený dlhoročným spor medzi ČSOB a jej dlžníkom Slovenskou inkasnou jednotkou (SIJ) vlastnenou Slovenskou republikou. Slovensko je ochotné uznať iba časť zo záväzku vyčísleného na 15,5 mld. Sk.
Pri predaji svojho podielu požadovala slovenská strana rovnaké podmienky aké získala česká vláda pri predaji svojho majoritného balíka. Obe strany sa nakoniec dohodli na kompromisnom riešení, keď vláda SR pred niekoľkými týždňami odsúhlasila poskytnutie priameho úveru ČSOB v celkovej výške 10 mld. Sk formou opakovaných trojmesačných úverov poskytnutých zo štátnych finančných aktív za trhové podmienky. Poskytnutie úveru bolo viazané na predaj akcií ČSOB z portfólia NBS belgickej banke KBC a na zaplatenie kúpnej ceny. Celková doba poskytovania úveru je stanovená na tri roky v prípade, že arbitrážny súd vo Washingtone nerozhodne v spore medzi SR a ČSOB skôr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS