ČLÁNOK
V Poľnobanke výber poradcu pre odpredaj podielu SP
6. októbra 1999

Ako pre tlačovú agentúru SITA potvrdila hovorkyňa SP Lucia Bombošová, predaj podielu SP v Poľnobanke bude realizovaný formou štandardného medzinárodného tendra s dôrazom na jeho transparentnosť. „Kupec podielu bude známy až po skončení a vyhodnotení výsledkov tendra. V súčasnosti však už prebieha výber poradcu pre odpredaj. Ten bude poverený organizovaním medzinárodného tendra,“ informovala L. Bombošová.
Strategickými zámermi Poľnobanky je rekapitalizácia banky minimálne vo výške, ktorá zodpovedá potrebe tvorby rezerv a opravných položiek. V rámci tohto procesu sa okrem samotného zvyšovania kapitálu rieši aj zmena akcionárskej štruktúry. Ako sa uvádza vo vyhlásení Poľnobanky, všetci zahraniční akcionári deklarovali a potvrdili záujem o rekapitalizáciu banky a zvýšenie podielu v nej. „Je nepochybné, že po prekonaní všetkých technicky nevyhnutných krokov súvisiacich s rekapitalizáciou, sa Poľnobanka stane členom profitabilného bankového spoločenstva a schopnou globálne konkurovať,“ konštatuje banka vo svojom vyhlásení.
Hlavnými akcionármi Poľnobanky sú v súčasnosti Slovenská poisťovňa, ktorá vlastní približne 31,91% akcií. Okrem nej sa v akcionárskej štruktúre nachádzajú aj Európska banka pre obnovu a rozvoj s 20 % a dve talianske finančné skupiny Unicredito, SpA a Finest, SpA, spolu s 15 % podielom. Základné imanie banky bolo ku koncu júna 1,85 mld. Sk, čo je rovnaká suma ako v poslednom mesiaci minulého roka. Za prvý polrok tohto roku dosiahla banka stratu 423,181 mld. Sk. Bilančná suma banky sa oproti ultimu minulého roka znížila za prvých šesť mesiacov zhruba o 1,2 mld. Sk na 29,5 mld. Sk. Úvery klientom predstavovali k 30. júnu tohto roka 16,9 mld. korún, pričom za minulý rok poskytla banka úvery vo výške 15 mld. Sk. Vklady klientov sa oproti ultimu minulého roka zvýšili približne o 3,2 mld. Sk na 20,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS