ČLÁNOK
V podstate sa dnešné rokovanie v riešení dlhodobých opatrení nepohlo dopredu,
3. októbra 1997

Jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti ministra zdravotníctva je naďalej neplnenie si záväzkov zdravotných poisťovní z prvého polroka, ktoré sa zaviazali splácať ešte pred mesiacom. „Verím, že v priebehu dvoch týždňov sa s poisťovňami dohodneme na ďalších krokoch, aby nedošlo k zavedeniu priamej platby pacientom, ako to požadujú niektoré stavovské zdravotnícke organizácie,“ dodal Ľ. Javorský. Na dnešnom rokovaní sa zúčastnili minister financií Sergej Kozlík, minister zdravotníctva Ľ. Javorský, zástupcovia Združenia zdravotných poisťovní a ďalších stavovských zdravotníckych organizácií. Minister financií SR Sergej Kozlík po dnešnom stretnutí uviedol, že za základný problém financovania zdravotníctva považuje nerovnovážne prírastky zdrojov a výdavkov. „Tohtoročné prírastky zdrojov a výdavkov v danom sektore musia byť adekvátne inflácii,“ dodal S. Kozlík. Uvedené prírastky predstavovali 35 % v rokoch 1995 a 1996, pričom v roku 1997 sa predpokladá 15-percentný nárast. Podľa Kozlíka treba pracovať na zdokonalení a zefektívnení systému financovania, ktorý sa musí naučiť pracovať s menšími prírastkami zdrojov. „Chceme definovať tých, ktorí najviac zaťažujú systém, aby sme vedeli, koho musíme nahradiť efektívnejšími subjektami,“ spresnil minister financií kroky vedúce k vyššej efektívnosti. Ministerstvo financií i zdravotníctva trvá na potrebe obmedzenia výdavkov zdravotníctva v druhom polroku. Definované obmedzenia v oblasti liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu mesačne predstavujú jednu dvanástinu skutočnosti roku 1996 a u zdravotníckych výkonov jednu-dvanástinu objemu výkonov v 1996 roku navýšené o 3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS