ČLÁNOK
V podielových fondoch sa zastavil pokles hodnoty
4. decembra 2000

V minulom týždni sa u podielových fondov domácich a zahraničných správcovských spoločností predávaných na Slovensku v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zastavil pokles čistej hodnoty aktív (NAV). Zo siedmich zahraničných fondov znížili svoju NAV len tri fondy, z osemnástich domácich fondov poklesla hodnota aktív šiestim fondom. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Čistá hodnota aktív fondu Globálny, ktorý spravuje domáca spoločnosť Istro Asset Management zaznamenala najvyšší pokles spomedzi všetkých fondov až o 2,22 %. NAV tohto fondu pripadajúca na jednu investovanú korunu tak dosiahla 0,7838 Sk. Zo zahraničných fondov zaznamenal fond Veri-Valeur, spravovaných spoločnosťou Veritas SG zníženie o 3,45 %.

Nárast NAV vykázalo v minulom týždni 12 fondov domácich správcovských spoločností, dva fondy mali rast vyšší ako 1 %. V prípade otvoreného podielového fondu (OPF) Vyvážený spoločnosti Istro Asset Management vzrástla NAV o 1,05 % a čistá hodnota aktív pripadajúca na jednu korunu dosiahla 1,0088 Sk. V prípade fondu Medzinárodný dlhopisový, ktorý spravuje Tatra Asset Management došlo k nárastu NAV o 1,33 %. Čistá hodnota aktív pripadajúca na jednu korunu vloženú do Medzinárodného dlhopisového fondu predstavuje 1,3744 Sk. Najvyššiu hodnotu majetku na jednu korunu 5,1359 Sk má však naďalej zahraničný fond Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG.

Z osemnástich OPF domácich správcovských spoločností má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 1,012 mld. Sk Korunový dlhopisový OPF spoločnosti Tatra Asset Management. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 921,6 mil. Sk dosahuje Eurofond, ktorý spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV 1,733 mil. Sk má Growth OPF spravovaný J&T Asset Management. Fondy Growth, Garant a Income prebrala v tomto roku spoločnosť J&T Asset Management od investičnej spoločnosti Sevis.

Zahraničné fondy dosiahli napriek minulotýždňovému poklesu zväčša väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 18,039 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS