ČLÁNOK
V piatok uviedol Slovnaft, a. s., Bratislava do prevádzky reforming s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora
30. marca 1998

V piatok uviedol Slovnaft, a. s., Bratislava do prevádzky reforming s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora. Ide o jednu z rozhodujúcich výrobných prevádzok rafinérskej časti Slovnaftu. Produktom katalytického reformovania ťažkých benzínov je reformát s oktánovým číslom 98 až 103 ako hlavný komponent do autobenzínov. Informovali dnes o tom predstavitelia spoločnosti. Novú prevádzku dnes slávnostne otvorili generálny riaditeľ Slovnaftu Slavomír Hatina a predseda vlády SR Vladimír Mečiar. Projekt si vyžiadal investičné náklady 85 mil. USD. Tie boli zo 65 percent kryté z úveru, ktorý aranžovala ING Barings pri čiastočnej garancii US Exim banky. Predstavitelia spoločnosti zdôraznili, že jedným z účinkov projektu bude zlepšenie hospodárskeho výsledku na úrovni 400 mil. Sk ročne. Projekt prinesie aj zníženie emisií do ovzdušia o 850 ton za rok, pokles množstva vypúšťaných vôd do Dunaja o 685 ton ročne a ochranu pôdy a podzemných vôd, ako aj zlepšenie pracovných podmienok. Kontraktorom na dodávku zariadenia bola japonská firma JGC. Na stavebných a montážnych prácach, ktoré trvali 18 mesiacov sa podieľalo aj viacero slovenských firiem. Stavebné práce sa začali v júli 1996 a montážne práce vo februári 1997. Uvedenie tejto investičnej akcie do prevádzky znamená podľa spoločnosti zavŕšenie realizácie jedného z najdôležitejších strategických rozvojových projektov Slovnaftu a umožňuje aj likvidáciu dvoch zastaraných výrobných jednotiek Reforming 3 až 4. Do prevádzkového celku Reforming 5 bola integrovaná aj existujúca hydrogenačná rafinácia ťažkých benzínov výrobnej jednotky Reforming 4. Tá sa podrobila rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii, ktorá skončila v minulom roku. Technické riešenie nového Reformingu je založené na licencii americkej firmy UOP. Moderný proces reformovania poskytuje vyššie výťažky reformátu a v dôsledku použitia ultra nízkeho tlaku a vysokej aktivity katalyzátora umožňuje v porovnaní so starými jednotkami 13 percentnú úsporu energii. Predĺži sa aj pracovný chod jednotky bez odstávky a dosiahne sa zlepšenie v oblasti životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií a zníženia množstva odpadových a oteplených vôd.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS