ČLÁNOK
V piatok bude do prevádzky slávnostne uvedená EFPA
7. apríla 2000

V piatok 7. apríla bude v Slovnafte, a.s. Bratislava slávnostne uvedený do prevádzky projekt zhodnotenia ťažkých ropných frakcií (EFPA). Ako informoval viceprezident Slovnaftu pre stratégiu a investície Vratko Koššovic, návratnosť projektu, ktorý si vyžiadal prostriedky v hodnote 526 mil. USD resp. 17,2 mld. Sk, je sedem až osem rokov, pričom prínos v ročnom cash flow odhadol na 100 mil. USD.
Na financovanie projektu získal Slovnaft 115 mil. USD navýšením základného imania imisiou akcií v roku 1995, necelých 160 mil. USD kryl výnosmi z výroby a na 250 mil. USD získal úver od zahraničných bánk. Syndikovaný investičný úver bol zaranžovaný v roku 1996 a hlavným aranžérom bola Citibank. Slovnaft začal splácať úver v tomto roku, pričom jednu tranžu v hodnote 100 mil. USD musí splatiť do 10 rokov a druhú tranžu v objeme 150 mil. USD spláca v polročných splátkach počas piatich rokov.
Prínosom projektu EFPA je zvýšenie výroby produktov z vyššou pridanou hodnotou – autobenzínov a motorovej nafty pri rovnakom množstve spracovanej ropy. Výroba benzínu v Slovnafte by sa mala zvýšiť zo 750 až 800 tisíc ton na 1,3 mil. ton, produkcia motorovej nafty by mala vzrásť z 1,6 až 1,7 mil. ton na 2,1 mil. ton.
Zároveň sa zníži výroba ťažkého vykurovacieho oleja, ktorý má zápornú hodnotu rentability, z mesačných 90 až 110 tisíc ton na 10 až 15 tisíc ton. Ekologickým prínosom projektu je skutočnosť, že Slovnaft vyrába takzvané europalivá, ktoré spĺňajú nové prísnejšie európske normy platné od 1. januára 2000. Projekt by mal priniesť zníženie emisií oxidu siričitého priamo v Slovnafte o 12 000 ton ročne a redukciu emisií oxidu siričitého o 28 000 ton ročne pri spaľovaní u zákazníkov. Nová produkcia palív je určená na export, pričom v minulom roku Slovnaft vyviezol vyše 60 % produkcie.
Strategický zámer projektu EFTA bol vypracovaný v roku 1992. V roku 1995 prišlo k výberu licencií a zvýšeniu základného imania, v ďalšom roku boli vybratí rozhodujúci kontraktori, zaranžovaný syndikovaný investičný úver a bolo vydané územné rozhodnutie. Základný kameň výstavby výrobných jednotiek Slovnaft položil 7. apríla 1997 a do konca roku 1999 odovzdali kontraktori všetky výrobné jednotky Slovnaftu. Z celkového objemu investícii vo výške 17 miliárd Sk získali slovenskí dodávatelia 4,439 mld. Sk, pričom medzi slovenskými dodávateľmi figurovali napríklad Hydrostav, Exmont, S.O.F.Herceg, Hutný projekt IDO, EZ Elektrosystémy, PPA Control a Heller.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS