ČLÁNOK
V odvetví stavebníctva vlani rástli tržby
3. januára 2002

Priemerný objem výroby a tržieb zo stavebnej činnosti zaznamenal v roku 2001 mierny rast oproti predchádzajúcemu roku v bežných cenách o 10 až 20 % a v stálych cenách do 10 %.

„Počas minulého roka sa na slovenskom stavebnom trhu vyskytli bankroty stavebných firiem, ale v menšom počte ako v rokoch 1999 a 2000,“ uviedol pre agentúru SITA prezident Asociácie súkromných stavebných podnikateľov Slovenska (ASSPS) Igor Tóth. Ako ďalej dodal, úvery stavebným firmám nie sú všeobecne dostupné a prehlbovanie straty z minulých rokov nie je ekonomicky únosné a vedie k bankrotom.

Hospodárenie firiem združených v ASSPS vlani ovplyvnil pokračujúci nízky dopyt po stavebných prácach a dodávkach a tiež aj nerovnováha v dopyte a ponuke stavebných prác na Slovensku. Prehlbujúca sa regionálna nerovnomernosť a rozdielne stavebné investičné aktivity podľa regiónov Slovenska vedú podľa Tótha k znižovaniu investícií od západu na východ krajiny. Na minuloročné podnikanie firiem negatívne vplývala podľa ASSPS aj pokračujúca nízkomotivačná stavebno-investičná a projektovo-rozvojová politika vlády. Stavebníci pritom v praxi zaznamenávajú nezáujem o bytovú výstavbu v rámci programov výstavby nájomných bytov a podporných fondov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Ďalšími negatívnymi znakmi, ktoré prispievali k hospodáreniu firiem, boli menšie aktivity a objednávky v oblasti obnovy starého bytového fondu a programov zatepľovania a neprofesionálny postup obstarávateľov v spracovávaní súťažných podkladov a vyhodnocovania verejných súťaží v investičnej výstavbe. Vlani podľa asociácie pokračoval mierny záujem zahraničných investorov o investície na Slovensku, hlavne v oblasti obchodných reťazcov. Avšak zahraničná konkurencia v generálnych dodávkach väčších stavieb a postupné vytláčanie slovenských stavebných subjektov vedie k znižovaniu zisku slovenských firiem.

„V roku 2002 plánujeme zvyšovať kvalitu stavebných prác, zabrániť prieniku zahraničných stavebných firiem na trh a presadiť domáce podnikateľské subjekty,“ skonštatoval Tóth. V tomto roku asociácia predpokladá nové investície v podobe zahraničných obchodných reťazcov ako sú Tesco, Pollus 2. a 3. etapa, Baumax a podobne. Vo verejnom sektore predpokladá investície v oblasti školstva, zdravotníctva, ciest a komunikácií. Naopak, v súkromnom sektore pôjde o výstavbu priemyselných parkov, prevádzok, výrobných a skladových hál. Z individuálnych hypotekárnych zdrojov financovania sa bude realizovať bytová výstavba a zo zdrojov stavebného sporenia obnova a modernizácia bytového fondu. Zo zdrojov ŠFRB sa prefinancujú zatepľovacie systémy, rekonštrukcie kotolní a obnova bytových domov. Inžinierske stavby Košice sa budú podieľať na stavbe diaľnic, tunelov a na realizácii stavby most Košická v Bratislave.

Počet zamestnancov sa v rámci ASSPS nezvýšil, pravdepodobne zaznamenal mierny pokles. Priemerná mzda nominálne vzrástla u väčšiny firiem. „V roku 2002 očakávame tiež mierne zvyšovanie reálnych miezd pri pokračovaní rastového trendu stavebných investícií, no pri zachovaní súčasného počtu zamestnancov,“ skonštatoval Tóth. „Závisí to od predpokladu, že sa podarí udržať slovenské stavebné firmy ako generálnych dodávateľov stavieb a zadrží sa očakávaný nástup zahraničných stavebných a kapitálovo silných firiem,“ uzavrel Tóth.

V podmienkach ASSPS pokračoval v roku 2001 dlhoročný trend znižovania objemu stavebnej výroby v zahraničí. Konkurencieschopnosť slovenských podkapitalizovaných stavebných firiem podľa asociácie permanentne klesá, výnimkou je niekoľko úspešných firiem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS