ČLÁNOK
V období od januára do septembra tohto roku predstavoval odbyt Tesly, a.s., Stropkov 316 mil. Sk.
3. novembra 1997

V roku 1997 plánuje Tesla Stropkov odbyt vo výške 450 mil. Sk. V júli sa začala vo výrobných halách podniku rekonštrukcia ústredného kúrenia, ktorú spoločnosť ukončí vo štvrtom štvrťroku 1997. Celková investícia dosiahne hodnotu 7 mil. Sk. Za prvých deväť mesiacov tohto roku vyviezla Tesla Stropkov 40% produkcie, pričom najväčšie objemy smerovali do ČR, Ruska a Nemecka. Export medziročne poklesol o 15%, čo podľa J. Žaka ovlyvnilo predovšetkým zníženie vývozu do ČR. K 30. septembru 1997 zamestnávala Tesla Stropkov 1 475 pracovníkov, ktorých priemerný zárobok bol 6 300 Sk. Spoločnosť dosiahla v prvom polroku tohto roku zisk vo výške 17 mil. Sk. „Do konca roku by sa už kladný hospodársky výsledok nemal zvyšovať a mal by sa pohybovať medzi 15-20 mil. Sk“, povedal ekonomický riaditeľ spoločnosti Jaromír Žak. V minulom roku dosiahla akciová spoločnosť zisk 8 mil. Sk. Tesla Stropkov realizovala v minulom roku tržby v objeme 427 mil. Sk. Rozhodujúci podiel na výrobe mali výrobky drôtovej telekomunikácie, ktoré tvorili 80% predanej produkcie. Výrobný program spoločnosti Tesla Stropkov zahŕňa výrobu telefónnych prístrojov, malých pobočkových ústrední, elektroakustických meničov, elektroinštalačného materiálu, domácej dorozumievacej techniky, výrobkov z plastov a kovaní pre nábytkársky priemysel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS