ČLÁNOK
V období január až september 1997 dosiahli Železiarne Podbrezová, a.s., (ŽP) zisk 34,551 mil. Sk
24. októbra 1997

V rovnakom období minulého roka to bolo 61,8 mil. Sk. Pre SITA to povedal ekonomický riaditeľ spoločnosti Marián Kurčík. V tomto roku plánuje spoločnosť zisk 35 mil. Sk a obrat 3,636 mld. Sk. Za prvých šesť mesiacov 1997 vykázali ŽP zisk v hodnote 54 mil. Sk. Na znížení hospodárskeho výsledku v období od júla do septembra sa podľa M. Kurčíka podieľalo viacero faktorov, predovšetkým zvýšenie cien elektrickej energie, ktoré pre podnik predstavovalo 12,9% a dovozná prirážka. Pod augustovú stratu spoločnosti sa podpísali aj uskutočnené opravy na nosných prevádzkach – valcovňa rúr a oceliareň – ktoré zvýšili fixné náklady podniku. Zároveň ŽP zrealizovali v auguste pri odstavení prevádzky druhú etapu investície v celkovej hodnote 130 mil. Sk. M. Kurčík informoval, že išlo o nákup technológie z Nemecka, ktorá má zabezpečiť úsporu nákladov v predváhe v prevádzke valcovňa rúr. Predváha je množstvo ocele potrebné na výrobu jednej tony rúry. M. Kurčík zdôraznil, že v septembri zúčtovala spoločnosť rezervu na pohľadávky v konkurze. Celková výška pohľadávky je 60 mil. Sk a ŽP ju plánuje zúčtovať postupne každý mesiac do konca roka. Tržby za prvých deväť mesiacov tohto roku predstavujú 2,684 mld. Sk. Na vývoz je učených 80% produkcie ŽP, pričom do krajín EÚ smerovalo 28,4%, do ČR 26,2%, do štátov východnej Európy 15,4%. Viac ako 20% produkcie je určených pre slovenský trh a zvyšok exportovali ŽP na Stredný a Ďaleký Východ a do Južnej Ameriky. Celkovo sa za uvedené obdobie predalo 65 704 ton kontizliatkov, 72 974 ton bezšvíkových rúr za tepla valcovaných, 21 770 ton bezšvíkových rúr za studena ťahaných, 3 313 ton zvarovaných rúr, 563 ton izolovaných rúr, 3 798 ton rúrových oblúkov a 2 217 ton výrobkov hutníckej druhovýroby. Železiarne Podbrezová dosiahli za minulý rok čistý zisk 22,4 mil. Sk, pričom obrat predstavoval 2,974 mld. Sk. Na tomto výsledku sa export podieľal 76%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS