ČLÁNOK
V obchode medzi Slovenskom a Ruskom sú veľké možnosti vo zvýšení vývozu riečno – morských lodí zo Slovenských lodeníc Komárno
7. októbra 1997

V obchode medzi Slovenskom a Ruskom sú veľké možnosti vo zvýšení vývozu riečno – morských lodí zo Slovenských lodeníc Komárno. Dnes tam Martimex vyváža priemerne 4 – 5 lodí vyrobených v Komárne ročne a sú reálne možnosti zvýšenia tohto počtu na 10 kusov. To je však stále málo oproti 30 kusom ročne, ktoré vyvážali SLK pred rokom 1990. Povedal to generálny riaditeľ Martimex, a.s., Martin Július Kostolný. Isté problémy vidí J. Kostolný vo financovaní výstavby lodí. Ruský zákazník má záujem o dlohodobé financovanie formou dodávateľského úveru. Výstavba lodí by sa mohla financovať z krátkodobých úverov. Po dokončení lode a jej odovzdaní zákazníkovi by nastúpilo dlhodobé úverové financovanie odberateľa. Loď by bola predmetom záložného práva. Zdroje by mohla poskytnúť Eximbanka, avšak zatiaľ je prekážkou podmienka, že tovar, ktorého export môže financovať, musí pochádzať aspoň zo 60% zo Slovenska. Pritom v lodiach z Komárna je podľa J. Kostolného približne 50% pridanej hodnoty v dovezených súčastiach. SLK majú 10-percentný podiel na európskom trhu s nákladnými loďami tonáže 2 tis. až 4,5 tis. ton. Ich ponuku tvorí v súčasnosti 7 typov lodí, ročne vyrobia do 15 kusov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS