ČLÁNOK
V novembri výrazne oslabil celkový objem obchodov
12. decembra 2000

V priebehu 21 obchodných dní v novembri sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) uzavrelo 2231 obchodov s celkovým objemom 7,29 mld. Sk, čo predstavuje výrazný 41,94-percentný pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu. V medziročnom porovnaní je tento pokles ešte vyšší, až o 59,43 %. S akciami sa obchodovalo v objeme 931 mil. Sk, na dlhopisy pripadlo 4,68 mld. Sk, dlhopisy FNM zaznamenali celkový objem obchodov vo výške 1,67 mld. Sk. Kurzotvorné obchody sa na celkovom objeme obchodov podieľali čiastkou 842,8 mil. Sk, na priame obchody pripadlo 6,44 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval Štefan Molnár z BCPB.

Kumulatívne od začiatku roku sa celkový objem obchodov vyšplhal na 223,03 mld. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znamená zvýšenie o 28,83 %. Zatváracia hodnota akciového indexu SAX zaznamenala mierny, 1,84-percentný mesačný pokles na hodnotu 93,02 bodu.

Akcie zaznamenali v novembri v porovnaní s októbrom zaznamenali zníženie objemu transakcií o 46,12 %. Najväčší podiel na tomto objeme zaznamenali akcie VÚB s obchodmi vo výške 240 mil. Sk, nasledovala Nafta s objemom 67,45 mil. Sk. Najzaujímavejším titulom na trhu registrovaných cenných papierov sa stali akcie Obchodných domov Prior Stred v rámci verejného prísľubu, kde sa v 13 transakciách dosiahol objem 59,5 mil. Sk. Verejný prísľub na dve rôzne emisie tohto podniku bol úspešný. V novembri zároveň bol vyhlásený jediný verejný prísľub na odkúpenie všetkých verejne obchodovateľných akcií emitenta Gemercukor rakúskou spoločnosťou Agrana Zucker und Stärke, AG s platnosťou do 2. decembra, ktorý bol tiež úspešne dovŕšený.

Na rozdiel od minulého mesiaca, v novembri sa nevyskytli žiadne významné zmeny vo vývoji akciového indexu SAX. Okrem Figara a Chemolaku sa všetky bázické emisie zapojili do obchodovania v rámci cenotvorných obchodov. Index SAX otváral mesiac miernym oslabením vzhľadom na uzatváraciu októbrovú hodnotu na úrovni 94,24 bodu. Vo svojom klesajúcom trende zotrval takmer do polovice mesiaca. Mesačné minimum bolo na úrovni 89,87 bodu. Potom index postupné oživoval a svoj vrchol dosiahol k 23. novembra vo výške 95,53 bodu. Index ukončil novembrové obchodovanie so zápornou 1,84-percentnou mesačnou a s kladnou 13,21-percentnou ročnou zmenou na hodnote 93,02 bodu.

Trhová kapitalizácia už obchodovaných majetkových cenných papierov ku koncu mesiaca poklesla oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,9 % na úroveň 59 mld. Sk, zhruba rovnaký pokles zaznamenali aj kótované emisie na hodnotu 20,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS