ČLÁNOK
V novembri na Slovensku klesol dopyt v priemysle, po stavebnej produkcii sa takmer nezmenil
28. novembra 2001

Celkový dopyt v priemysle SR má v mesiaci november klesajúcu tendenciu. Oproti októbru po sezónnom očistení poklesol o päť percentuálnych bodov. K výraznému poklesu došlo najmä v podnikoch výroby kovov a kovových výrobkov. Naopak, zvýšenie celkového dopytu uvádzajú podniky ťažby nerastných surovín a výroby chemikálií, chemických výrobkov a vlákien. Vyplýva to z informácií zverejnených v utorok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Názory respondentov na úroveň zásob hotových výrobkov sú podľa ŠÚ pesimistickejšie ako pred mesiacom. Po očistení sezónnych vplyvov je saldo v novembri o 3 percentuálne body vyššie ako v októbri.

Zásoby vyššie ako normálne uvádza 8 % priemyselných podnikov, normálne zásoby má 90 % podnikov a 2 % udávajú stav zásob nižší ako normálny. Najvyšší stav zásob majú podniky výroby celulózy, papiera a výrobkov z papiera.

Očakávaný objem priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace zaznamenal po sezónnom očistení pokles o 23 percentuálnych bodov v porovnaní s októbrovou prognózou. Najvýraznejší pokles priemyselnej produkcie očakávajú podniky výroby kovov a kovových výrobkov a výroby strojov a zariadení. Predpoklad rastu produkcie uvádzajú hlavne podniky výroby elektriny, plynu a vody. Zvýšený stav zásob hotových výrobkov a znížený

očakávaný objem produkcie ovplyvnil pokles indikátora dôvery v priemysle v novembri o 6 bodov.

Podľa názorov respondentov bola v novembri úroveň celkového dopytu po stavebnej produkcii takmer rovnaká ako pred mesiacom, keď konjunkturálne saldo stúplo len o jeden bod. Najpesimistickejší boli v hodnotení respondenti s počtom zamestnancov 500 a viac. Podniky, ktoré hodnotili celkový dopyt za nižší ako normálny predstavovali v októbri 57-percentný podiel, čo je o jeden bod menej ako v septembri.

Vývoj stavebnej produkcie po zohľadnení sezónnych vplyvov posledné tri mesiace vykazuje klesajúcu tendenciu. Jej objem v októbri v porovnaní s minulým mesiacom poklesol o päť bodov. Z hľadiska klasifikácie stavieb najviac poklesol objem prác na nebytových budovách. K zníženiu stavebnej činnosti došlo najmä vo firmách s počtom zamestnancov od 20 do 99 a od 200 do 499.

Vývoj zamestnanosti po sezónnom očistení by sa nemal v najbližších troch mesiacoch výrazne meniť. Vzhľadom na prognózované obdobie, keď sa očakáva čiastočný útlm stavebných prác, so znižovaním počtov zamestnancov rátajú podniky predstavujúce 51-percentný podiel na celkovej zamestnanosti. Tento podiel je o osem percentuálnych bodov vyšší ako v septembri. Znižovanie sa najviac prejaví vo firmách s počtom zamestnancov 500 a viac.

I Indikátor dôvery v stavebníctve posledné tri mesiace mierne klesá a znižuje sa o jeden bod, čo je odrazom vývoja očakávanej zamestnanosti a úrovne celkového dopytu.

Stabilnú vzorku respondentov pre konjunkturálny prieskum v stavebníctve pre tento rok tvorí 320 podnikov. Ich objem stavebnej produkcie v roku 2000 predstavoval 55 % z celkového objemu stavebnej produkcie a počet zamestnancov predstavoval 61 % z celkovej zamestnanosti v odvetví.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS