ČLÁNOK
V nelincencovaných finančných subjektoch mala rýchlejšie konať finančná polícia
11. marca 2002

V prípade nebankových subjektov mala konať rýchlejšie a výraznejšie najmä finančná polícia. Vyhlásil to na tlačovej besede podpredseda vlády Ivan Mikloš a dodal, že táto zodpovednosť sa už odzrkadlila aj v personálnom obsadení. Vláda podľa neho vedela o pochybnej ekonomickej situácii a perspektíve subjektov, ale volila postup zužovaním priestoru pre ich podnikanie. Pri razantnom postupe by vláde podľa I. Mikloša bolo vyčítané ich zatvorenie alebo pád.

Súčasný legislatívny stav považuje vicepremiér za nadštandardný, lebo v Európskej únii nemajú podobné nebankové subjekty povinnosť predkladať dozornému orgánu nad finančným trhom svoje finančné prospekty.

V súvislosti s výmenou pohľadávok za akcie upozornil, že potenciálne má akcionár horšie postavenie ako veriteľ, ktorého pohľadávky sú uspokojované skôr ako pohľadávky akcionárov. K otázke majetkového krytia záväzkov, resp. akcií ale podotkol, že napr. Drukos je v inej situácii ako iné subjekty, pretože má reálne podnikateľské aktivity. Vláda podľa I. Mikloša využije svoje nepriame nástroje na minimalizáciu úniku majetku z nebankových subjektov.

Zmluvy AFS s klientmi sú podľa právnikov nejasné

All Finance Services, a.s., (AFS) ponúka občanom poškodeným nebankovými subjektmi BMG Invest, s.r.o., a Horizont Slovakia, a.s., súdne vymáhanie ich vkladov prostredníctvom dcérskej spoločnosti Pharma Services, s.r.o. Táto spoločnosť má síce v predmete podnikania faktoring a forfaiting, ale nie vymáhanie súdnych pohľadávok, na ktoré sa v mandátnych zmluvách s klientmi odvoláva. Uviedol pre agentúru SITA komerčný právnik Daniel J. Krátky.

„Spoločnosť do mandátnej zmluvy tiež zapracovala, že je oprávnená uzavrieť s treťou osobou zmluvu o postúpení pohľadávky. S pohľadávkou občana tak bude môcť nakladať iná spoločnosť, na ktorú však už občan nebude mať priamy dosah,“ upozornil D. Krátky. Podľa predstaviteľov Pharma Services využijú postúpenie pohľadávok len v prípade, ak sa na BMG Invest a Horizont Slovakia nevyhlási konkurz. „My sa budeme snažiť konať vždy v prospech našich klientov,“ uviedli v stanovisku pre agentúru SITA.

Občan sa v mandátnej zmluve zaväzuje tiež neodvolať a nevypovedať udelené splnomocnenie po 3 roky. Po dobu trvania zmluvy tiež nemôže podniknúť žiadnu aktivitu, ktorá by smerovala k uzatvoreniu mandátnej zmluvy alebo inej podobnej zmluvy, týkajúcej sa pohľadávok voči nebankovým subjektom. „Podľa Občianskeho zákonníka sa však splnomocniteľ nemôže vzdať práva splnomocnenie kedykoľvek odvolať,“ uviedol D. Krátky. Takáto dohoda preto podľa neho nepožíva právnu ochranu a minimálne v tejto časti je neplatná.

Podľa predstaviteľov spoločnosti Pharma Services je v zmluve ustanovenie o nevypovedaní v lehote 3 rokov preto, lebo podľa ich odhadov bude konkurzné konanie nebankových subjektov trvať minimálne takýto čas. „Všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok pritom hradí naša spoločnosť a našich klientov to nebude nič stáť,“ uviedli.

Po skončení platnosti zmluvy má firma nárok na pomernú časť odplaty, ak k vymoženiu alebo postúpeniu pohľadávok došlo v dôsledku jeho právnych alebo iných úkonov. Tento nárok na odplatu pritom podľa zmluvy vzniká v primeranej lehote po skončení jej platnosti, ktorá však podľa Krátkeho nikde nie je špecifikovaná. Okrem toho sa v zmluve podľa D. Krátkeho neuvádza ani spôsob preukazovania a výpočtu odplaty, čo podľa neho určite nie je korektné voči občanom.

Po konzultácii s nezávislými právnikmi sa spoločnosť Pharma Services rozhodla niektoré ustanovenia zmluvy upraviť, napr. o prípadnom vzdávaní sa nárokov nebude spoločnosť rozhodovať bez písomného súhlasu klientov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS