ČLÁNOK
V NBS rokovania so záujemcami o slovenský podiel v ČSOB
26. apríla 1999

Na rokovaní sa zúčastnila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, guvernér NBS Vladimír Masár a zástupcovia potenciálnych investorov z Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, Mníchov, Nemecko a KBC Bank NV, Brusel, Belgicko. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval vedúci oddelenia Ivan Paška.
Guvernér NBS vyslovil nespokojnosť s doterajším priebehom privatizácie banky a prezentoval jasné stanovisko NBS postupovať pri privatizácii ČSOB ako českí akcionári. To znamená, že je potrebné predať akcie NBS zahraničným investorom za takých istých podmienok a v tom istom čase ako sa budú predávať akcie českých akcionárov. Toto stanovisko v mene vlády SR podporila aj ministerka financií B. Schmögnerová.
V. Masár pripomenul, že NBS ako vlastník 24-percentného podielu akcií ČSOB sa odvoláva na Zmluvu o základných princípoch finančnej konsolidácie ČSOB, ktorá obsahuje ustanovenie, že česká i slovenská strana zachovajú pri konsolidácii i privatizácii ČSOB spoločný postup. Ak sa NBS v tomto úsilí nestretne s porozumením, bude si svoje práva vymáhať súdnou cestou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS