ČLÁNOK
V najbližších dňoch rozpustí NBS opravné položky a rezervy
30. novembra 1999

Vláda poskytne štátnu záruku na redistribučné úvery Národnej banky Slovenska (NBS) po tom, čo Banková rada NBS schváli návrh zmluvy medzi Ministerstvom financií SR (MF) a NBS. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ako uviedla, súhlasné stanovisko k navrhovanej zmluve by mohli členovia bankovej rady vyjadriť už na svojom najbližšom zasadnutí. Rokovania s guvernérom Mariánom Juskom podľa jej slov už prebehli.
Vláda poskytne osobitnú štátnu záruku na redistribučné úvery NBS, ktoré kryjú úvery na družstevnú bytovú výstavbu, trvalo sa obracajúce zásoby a časť úveru použitého na výstavbu Mochoviec. Celková výška štátnej záruky dosiahne 27,1 mld. Sk.
NBS, ktorá na redistribučné úvery vytvárala opravné položky, tak bude môcť uvoľniť opravné prostriedky až do výšky 19 mld. Sk. Prostriedky NBS budú použité na zvýšenie základného imania vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB), Slovenskej sporiteľni (SLSP) a Slovenskej poisťovni. Vo VÚB by sa malo zvýšiť základné imanie o 5,6 mld. Sk na 10,2 mld. Sk, v SLSP o 2,8 mld. Sk na 4,9 mld. Sk a v Slovenskej poisťovni o 2 mld. Sk na 3,5 mld. Sk. Zvyšné dve miliardy by mali kryť dlh Konsolidačnej banky voči NBS.
Vláda poskytne štátnu záruku na úvery pre trvalo sa obracajúce zásoby (TOZ) vo výške 15 mld. Sk, na družstevnú bytovú výstavbu vo výške 8,1 mld. Sk a na redistribučný úver, ktorý kryje časť úverov na Mochovce vo výške 4 mld. Sk. Problémovým je úver na Mochovce, ktorý má nekomerčný úrok a preto bude presunutý do Konsolidačnej banky Bratislava (KBB).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS