ČLÁNOK
V minulom týždni padli najviac akciové fondy
27. februára 2001

Otvorené podielové fondy sledované Asociáciou správcovských spoločností pokračovali v predchádzajúcom týždni v negatívnom vývoji, keď hodnoty takmer všetkých fondov poklesli. Minimálny nárast hodnoty podielu zaznamenali len fondy peňažného trhu, niektoré dlhopisové fondy a niekoľko zmiešaných fondov.

Peňažné fondy stabilne dosahujú nízku zmenu hodnoty podielu. A tak aj najvyšší nárast medzi týmito fondmi bol len 0,14 % a dosiahol ho Korunový peňažný fond spravovaný Tatra Asset Management (TAM). Medzi dlhopisovými fondmi sa po Dolárovom fonde s rastom 1,90 % spoločnosti VÚB Asset Management (VÚB AM) najviac darilo Dolárovému dlhopisovému fondu TAM s rastom 1,03 %.

Najhoršie sa darilo akciovým fondom, ktoré bez výnimky zaznamenali pokles hodnoty podielu. Jediným fondom, ktorého pokles neprekročil 1 %, bol KBC Equity Fund Pharma (-0,81 %), najväčšie zníženie podielu na druhej strane zaznamenal fond KBC Equity Fund Internet (-14,73 %). Oba fondy spravuje KBC Equity Fund. Technologický fond tejto spoločnosti zaznamenal tiež výrazný pokles o 13,21 %.

Medzi zmiešanými fondmi bol úspešný len Eurofond Prvej penzijnej, ktorého hodnota vzrástla oproti predchádzajúcemu týždňu o 0,08 %, ostatné fondy zaznamenali pokles. Hodnoty podielov v strešných fondoch sa správali podobne ako ostatné fondy na trhu a všetky klesli. Najvýraznejší pokles na úrovni 3,45 % pritom zaznamenal Veri-Select spravovaný spoločnosťou Veritas SG.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM vo výške viac ako 135,698 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond so 785,512 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná s 853,488 mil. Sk a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 394,835 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,169 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS