ČLÁNOK
V minulom týždni ožili akciové aj strešné fondy
3. apríla 2001

Po uplynulom období, ktoré neprialo ani akciovým, ani strešným fondom, bol minulý týždeň pre otvorené podielové fondy zväčša úspešný. Takmer všetky fondy investujúce získané prostriedky do akcií a všetky fondy fondov združené v Asociácii správcovských spoločností, zaznamenali nárast hodnoty. Podobne priaznivé obdobie prežívajú aj dlhopisové a zmiešané fondy. Fondy peňažného trhu boli stabilne mierne ziskové. Vyplýva to z údajov zverejnených asociáciou.

Medzi fondmi peňažného trhu bol v minulom týždni najúspešnejší Cash výnosový fond spravovaný spoločnosťou Capital Invest, ktorého hodnota stúpla o 0,16 %. Nárast hodnoty dlhopisových fondov bol len minimálny, a ani v jednom prípade neprekročil 1 %. Najvyšší bol pritom v prípade TopInternational fondu rovnakej správcovskej spoločnosti, keď dosiahol 0,63 %. Najhlbší pokles zaznamenal KBC Renta Dollarenta od spoločnosti KBC Renta 1,3 %.

Zmeny hodnôt podielov akciových fondov boli v uplynulom týždni výraznejšie. Najvýznamnejší nárast na úrovni 7,34 % zaznamenal KBC Equity Biotechnology od KBC Equity Fund. Nedarilo sa len štyrom fondom, ktorých portfólio tvoria akcie, pričom najhlbší prepad zaznamenal KBC Equity Fund Internet 4,67 % rovnakej správcovskej spoločnosti. S výnimkou fondu Wiof European Bond spravovaného Unigestion Asset Management, ktorého podiely sa znehodnotili o 0,42 %, boli úspešné všetky ostatné zmiešané fondy. Najvyšší nárast pritom dosiahol Veri-Tresor spoločnosti Veritas SG 1,67 %.

Fondy fondov, pre ktoré boli uplynulé týždne obdobím vysokých strát, boli v minulom týždni úspešné. Najviac pritom získal VB-Modern Times spravovaný spoločnosťou Volksbanken-KAG 3,83 %. Hranicu percentného nárastu nedosiahol len KBC Master Fund Defensive od KBC Master Fund, keď vzrástol o 0,8 %.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti Tatra Asset Management so 145,5 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond s 842 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná (895,9 mil. Sk) a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 377 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,6 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS