ČLÁNOK
V minulom roku predal Chemolak, a.s., Smolenice 33 681 ton náterových látok v celkovej hodnote 1,531 mld. Sk.
30. mája 1998

Na domácom trhu spoločnosť realizovala 54% z celkového objemu predaja, zvyšok smeroval na zahraničné trhy. Na českom trhu podnik predal 11 247 ton náterových látok. Vyplýva to z údajov oficiálne zverejnených spoločnosťou. K ďalším exportným teritóriám Chemolaku patrí Balkánsky polostrov, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, Ukrajina, Poľsko a Uzbekistan. Predaj na domácom trhu zabezpečuje podnik prostredníctvom dcérskej spoločnosti Triton, s.r.o., Bratislava, zmluvných skladov, podnikových predajní a priamych dodávok priemyselným podnikom. Predaj v ČR zabezpečujú dve dcérske spoločnosti Chemolak-Moravia, s.r.o., Zlín a liberecká Chemolak-Bohemia, s.r.o. Prostredníctvom obchodného zastúpenia posilňuje Chemolak svoje exportné aktivity v Rusku. V minulom roku založil podnik dve spoločné obchodné firmy na Ukrajine a v Chorvátsku. V roku 1997 Chemolak vyrobil 255 druhov výrobkov – laky, farby, tmely, riedidlá, pomocné prípravky, omietkoviny, lepidlá a živice. Hlavnou činnosťou spoločnosti je produkcia náterových látok, ktorá v minulom roku predstavovala 27 203 ton. V malospotrebiteľskom balení podnik vyrobil 11 619 ton náterových látok. Výroba syntetických živíc, ktoré sú pre Chemolak druhou najvýznamnejšou skupinou, sa zvýšila viac ako trojnásobne a dosiahla 4 359 ton. Za minulý rok spoločnosť dosiahla čistý zisk 60,456 mil. Sk, v predchádzajúcom roku to bolo 77,769 mil. Sk. Čistý zisk na akciu tak klesol o 34,52 Sk na 120,52 Sk. Úverová zaťaženosť sa znížila o 1,67% a dosiahla 40,7%. Celková zadlženosť zároveň mierne vzrástla o menej ako jedno percento na 47,66%. Finančnú situáciu podniku považujú jeho predstavitelia za stabilnú. Valné zhromaždenie akcionárov rozhodlo začiatkom mája o výplate hrubej dividendy 12 Sk na akciu. Základné imanie Chemolaku Smolenice bolo ku koncu minulého roka 501,62 mil. Sk. K 26. februáru 1998 mal Istrofin, a.s. 25-percentný podiel na majetku spoločnosti, Druhá strategická, a.s. bola 20-percentným vlastníkom a Prvá strategická sa na základnom imaní podieľala 10%. Sedempercentným akcionárom Chemolaku bola Všeobecná úverová banka a po 5% majú Goyo Holdings Co. Limited, Mellenium Holdings Co. Limited a Blomos Holding Co. Limited.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS