ČLÁNOK
V medzinárodnom tendri SKo je registrovaných 9 investorov
6. októbra 2003

Podmienky registrácie medzinárodného tendra Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) na odpredaj balíka pohľadávok v nominálnej hodnote 42,9 mld. Sk splnilo v stanovenom termíne deväť domácich a zahraničných investorov. Záujem o registráciu pritom prejavilo 10 subjektov. Informoval o tom hovorca SKo Patrik Golský, podľa ktorého počet registrovaných investorov prevýšil očakávania SKo a je predpokladom vytvorenia primeraného konkurenčného prostredia pri predkladaní ponúk.

Výberové konanie ďalej pokračuje detailnou analýzou pohľadávok v balíku. Každý zaregistrovaný investor má od 1. októbra do 6. novembra príležitosť v tzv. data roome analyzovať dokumentáciu každej z pohľadávok. Po uzavretí data roomu môžu potom investori podať do 19. novembra záväzné ponuky. V rovnaký deň sa vyžrebuje výberová komisia z kandidátov ministerstva financií a pôdohospodárstva, Fondu národného majetku SR a SKo, ktorí posúdia predložené ponuky a pripravia predstavenstvu SKo odporúčaciu správu. Víťazom tendra by mal byť ten, kto ponúkne najvyššiu cenu. Výber investora a schválenie postúpenia ponúkaného portfólia na víťaza potom vykoná dozorná rada SKo na základe odporúčania predstavenstva. Celý proces vrátane podpisu zmluvy a uhradenia finančnej úhrady by sa mal ukončiť do konca roka.

SKo vyhlásila medzinárodný tender na odpredaj 2 479 pohľadávok voči 800 dlžníkom 8. septembra. Z ponúkaného portfólia je 84 % pohľadávok voči spoločnostiam v konkurze, 12 % pohľadávok voči podnikom v exekúcii a v súdnom konaní a zvyšok tvoria štandardné pohľadávky. Sedem najvyšších pohľadávok z balíka má nominálnu hodnotu vyše 500 mil. Sk a spolu tvoria 18 % celého súboru. Rovnaký podiel vo výške 33 % predstavujú pohľadávky v nominálnej sume od 100 do 500 mil. Sk a v hodnote od 10 do 50 mil. Sk. Pohľadávky v rozpätí od 50 do 100 mil. Sk tvoria 16 % balíka. Najobjemnejšie pohľadávky z portfólia sú voči dlžníkom z Banskobystrického, Košického, Trnavského a Bratislavského kraja. Vyše 3 % pohľadávok bude musieť víťaz tendra vymáhať v zahraničí. Z hľadiska odvetvia je väčšina objemu pohľadávok voči podnikom pôsobiacim v obchode, strojárenstve a hutníctve a pôdohospodárstve. Ostatné odvetvia tvoria 40 % pohľadávok. V súbore sa nachádzajú aj pohľadávky voči skrachovaným štátnym podnikom. V úvode projektu SKo vylúčila z balíka pohľadávky, pri ktorých je riziko uplatnenia štátnej záruky. Tieto tvoria z celkového portfólia SKo približne 29 mld. Sk.

SKo, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Jej poslaním je relatívne rýchle vysporiadanie klasifikovaných pohľadávok postúpených z reštrukturalizovaných bánk. Súčasné portfólio SKo obsahuje pohľadávky v objeme približne 106 mld. Sk. Vlastné imanie spoločnosti bolo na konci júna 1,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS