ČLÁNOK
V marci získali najviac hviezdiciek akciové fondy
10. apríla 2003

Podla systému hodnotenia otvorených podielových fondov CRA Fond Scoring sa v marci v skupine akciových fondov udiali v medzimesacnom porovnaní dve zmeny, ktoré zmenili rozloženie síl na dve skupiny. „Rovnaký vzostup o jednu hviezdicku zaznamenal fond správcovskej spolocnosti J&T Assets Management (J&T AM) Hi-tech akciový, ako aj Európsky technologický pod správou Tatra Asset Management (TAM), ktorý sa tak vymanil z chvosta skupiny,“ informoval agentúru SITA analytik CRA Raging Agency, a.s., Miroslav Knažko. Na cele skupiny je aj nadalej s piatimi hviezdickami globálny akciový fond Renta od J&T AM, naopak najhoršie hodnoteným fondom za marec bol Globálny technologický spadajúci pod Istro Asset Management (IAM). V skupine akciových fondov bolo rovnako ako v prvom mesiaci roka hodnotených podla M. Knažka devät subjektov.

V skupine dvanástich dlhopisových fondov sa v marci udiali celkom dve zmeny. Zlepšenie o jednu hviezdicku na štyri zaznamenal fond Investicnej a Dôchodkovej – 1. PF Slnko. Naopak jednu hviezdicku stratil fond Euro dlhopisový od TAM a s dvoma hviezdickami sa vypadol z priemeru skupiny. Najlepšími fondmi aj nadalej zostávajú s piatimi hviezdickami Korunový fond od VÚB Asset Managementu (VÚB AM), Korunový dlhopisový fond od TAM a Korunový dlhopisový pod správou Asset Managementu Slovenskej sporitelne. Naopak na chvoste skupiny sú s jednou hviezdickou Dolárový fond od fondy VÚB AM a Dolárový dlhopisový fond od TAM.

V skupine zmiešaných fondov bola jediná zmena, a to pri Medzinárodnom vyváženom fonde od IAM, ktorý o jednu hviezdicku posilnil a dosiahol rovnako ako Vyvážený rastový fond spadajúci pod VÚB AM dvojhviezdickové hodnotenie. Najlepšími päthviezdickovými fondmi v rámci skupiny sú Bonus a Eurofond pod správou Prvej penzijnej a Korunový akciovo-dlhopisový fond od TAM. Na opacnom konci skupiny stabilne zostávajú Medzinárodný akciovo-dlhopisový od TAM a Zahranicný rastový fond pod správou Amslico AIG Funds, ktorý v rámci hodnotenia metódou CRA Fond Scoringu vyššie ako jednohviezdickové hodnotenie ešte nezískal.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podla metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy penažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú pät hviezdiciek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšírit hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahranicné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS