ČLÁNOK
V marci sa zvýšili tržby v priemysle i stavebníctve
16. mája 2001

V priemysle sa v marci realizovali tržby za vlastné výkony a tovar v objeme 89,3 mld. Sk. V porovnaní s marcom 2000 vzrástli v stálych cenách o 8,2 %, z toho v priemyselnej výrobe o 12,5 %. Nižšie ako pred rokom boli tržby v ťažbe nerastných surovín o 21,9 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 7,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Pokračuje tak rast tržieb zaznamenaný od začiatku roka, keď v januári dosiahol 11,4 % a vo februári mierne klesol na 7,5 %.

Za tri mesiace boli tržby za priemysel spolu o 9 % vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Vo vývoji sa premietol ich rast v priemyselnej výrobe o 14,6 %, pokles v ťažbe nerastných surovín o 17,4 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 10,9 %.

Tržby v stavebníctve dosiahli v marci 7,2 mld. Sk a medziročne vzrástli v stálych cenách o 10,1 %. Tempo rastu sa v marci mierne spomalilo z februárových 11,8 %, bolo však vyššie ako januárových 9,6 %. Za tri mesiace boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vyššie o 10,5 %.

V maloobchode tržby v marci oproti marcu 2000 klesli v stálych cenách o 3,6 % na 35,2 mld. Sk. Ich úroveň ovplyvnili nižšie tržby maloobchodných podnikov o 5,5 % a v hoteloch a reštauráciách o 25 %. Tržby za predaj, údržbu a opravu motorových vozidiel a motocyklov a z maloobchodného predaja pohonných látok vzrástli o 15 %. Za tri mesiace tržby maloobchodu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 stúpli o 4,4 %.

Tržby vo veľkoobchode v marci medziročne klesli v bežných cenách o 14,3 % na 47,1 mld. Sk. Nižšie ako pred rokom boli tržby veľkoobchodu s nepoľnohospodárskymi medziproduktami (o 31,4 %), za sprostredkovanie veľkoobchodu (o 25,5 %) a veľkoobchodu s tovarom pre domácnosť (o 21,7 %). Zvýšili sa tržby vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami (o 89,1 %), so strojmi a zariadeniami (o 22,3 %), v ostatnom veľkoobchode (o 12,3 %) a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom (o 7,4 %). Za tri mesiace sa tržby vo veľkoobchode oproti rovnakému obdobiu minulého roku znížili o 14,3 %.

V doprave a skladovaní sa v marci realizovali tržby v objeme 6,7 mld. Sk. V porovnaní s marcom 2000 boli vyššie v bežných cenách o 21 %. Tempo rastu ovplyvnili hlavne vyššie tržby vo vedľajších a pomocných činnostiach v doprave (o 43,6 %), v cestnej doprave (o 17,9 %) a v železničnej doprave (o 6,3 %). Za tri mesiace sa tržby v doprave a skladovaní spolu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšili o 30,4 %.

V pošte a telekomunikáciách sa v marci dosiahli tržby v objeme 4 mld. Sk a v bežných cenách boli o 10,4 % vyššie ako v marci 2000. Vývoj tržieb súvisel predovšetkým s ich rastom v telekomunikačnej činnosti o 11,9 % (tvorili 82,2 % z celkových tržieb). Tržby z poštovej a doručovateľskej činnosti sa zvýšili o 3,9 %. Za tri mesiace boli tržby za služby v pošte a telekomunikáciách medziročne vyššie o 18,5 %.

V odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby sa v marci realizovali tržby v objeme 11,5 mld. Sk pri medziročnom poklese v stálych cenách o 4,8 %. V ich vývoji sa premietli v najväčšej miere nižšie tržby za služby v oblasti nehnuteľností, prenájmu a obchodných služieb o 4,7 % (tvorili 78,4 % z tržieb spolu). Tržby za ostatné verejné, sociálne a osobné služby medziročne vzrástli o 2,7 %. Za tri mesiace sa tržby v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšili o 0,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS