ČLÁNOK
V marci bolo na Slovensku bez práce vyše 546 tis. ľudí
22. apríla 2002

Úrady práce evidovali v marci na Slovensku 546 254 nezamestnaných, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 19,12 %. Oproti februáru je to pokles o 13 946 osôb, teda o 2,49 %. V porovnaní s marcom minulého roku je to nárast o 965 osôb, a teda o 0,18 %. Informoval o tom Národný úrad práce (NÚP).

Spolu s nezamestnanými, ktorí nie sú schopní okamžite nastúpiť do práce (chorí, na materskej dovolenke a podobne), predstavuje miera nezamestnanosti 20,19 %. Vo februári bola miera nezamestnanosti, vypočítaná zo všetkých osôb registrovaných na úradoch práce, 20,71 % a v marci vlaňajška 20,21 %.

V marci sa do evidencie nezamestnaných nahlásilo 23 791 osôb, čo je o 772 osôb menej ako vo februári a o 155 novoevidovaných menej ako v marci roku 2001. Z evidencie vyradili úrady práce v marci 37 737 osôb, teda o 9 428 viac ako vo februári, čo medziročne znamená nárast o 988 osôb. Priemerná dĺžka evidencie dosiahla 13,93 mesiaca, čo je o 0,01 mesiaca menej ako vo februári a o 0,86 mesiaca viac ako vlani v marci.

Podporu v nezamestnanosti poberalo v marci 102 132 osôb, čo je medzimesačný pokles o 8 435 a medziročné zníženie o 146 osôb. Priemerná dĺžka poberania podpory klesla medzimesačne aj medziročne o 0,01 mesiaca a dosiahla úroveň 5,39 mesiaca.

V marci bolo 12 851 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 1 546 miest a medziročný rast o 3 282 miest. Zamestnávatelia nahlásili 18 067 miest, čo je o 4 330 novonahlásených miest viac ako vo februári, ale o 706 menej ako v marci 2001.

Najviac nezamestnaných eviduje Košický kraj, kde je bez práce 102 227 ľudí, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 25,82 %. Nasleduje Prešovský kraj so 101 124 nezamestnanými a s mierou 25,24 %. O niečo menšia miera nezamestnanosti, 24,53 % je v Banskobystrickom kraji, kde je 83 947 ľudí bez práce. Viac nezamestnaných, 86 485 je v Nitrianskom kraji, miera nezamestnanosti je tu však nižšia a predstavuje 22,89 %.

Najnižšia miera nezamestnanosti je tradične v Bratislavskom kraji, kde pri počte 21 064 nezamestnaných dosahuje 6,07 %. O niečo horšie je na tom Trenčiansky kraj so 41 648 ľuďmi bez práce a s mierou 12,66 %. Trnavský kraj eviduje 46 954 nezamestnaných a 15,66-percentnú mieru nezamestnanosti. V Žilinskom kraji je bez práce 62 805 ľudí, čo znamená mieru nezamestnanosti 16,89 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS