ČLÁNOK
V máji ceny výrobcov medziročne vzrástli o 2,2 %
29. júna 2004

Ceny priemyselných výrobcov v máji oproti aprílu vzrástli o 1,4 %. Ceny produktov priemyselných výrobcov pre tuzemsko sa zvýšili spolu o 0,2 %, z toho ceny nerastných surovín o 1 %, produktov priemyselnej výroby o 0,8 %. Ceny elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody sa znížili o 0,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe výrazne vzrástli ceny koksu a rafinérskych ropných produktov o 8,9 %, predovšetkým vplyvom vyšších svetových cien ropy. Zvýšili sa aj ceny základných kovov a kovových výrobkov o 1,5 %, strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 1,3 %, kože a kožených výrobkov o 0,7 %, elektrických a optických zariadení o 0,5 %, chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 0,4 %. Nižšie ako v apríli boli ceny potravinárskych výrobkov, nápojov a tabaku o 0,5 %, výrobkov z gumy a plastov a výrobkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,2 %. Klesli ceny dreva a výrobkov z dreva a celulózy, papiera, výrobkov z papiera zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny textílií a textilných výrobkov, ostatných nekovových minerálnych výrobkov a dopravných prostriedkov. Ceny produktov priemyselných výrobcov pre export vzrástli v máji o 2,7 %.

V porovnaní s májom 2003 boli ceny priemyselných výrobcov v úhrne vyššie o 2,2 %. Ceny výrobcov v priemysle pre tuzemsko sa zvýšili spolu o 3 %, v tom ceny nerastných surovín o 11,2 %, produktov priemyselnej výroby o 2,9 % a elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 2,4 %. V priemyselnej výrobe bol najvyšší prírastok cien koksu a rafinérskych ropných produktov 20,7 %. Rýchlejšie ako v priemere rástli aj ceny základných kovov a kovových výrobkov o 4,1 %, strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 3,8 %, potravinárskych výrobkov, nápojov a tabaku a kože a kožených výrobkov zhodne o 3,1 %. Najpomalšie rástli ceny textílií a textilných výrobkov o 1,1 %, ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 1,4 % a elektrických a optických zariadení o 1,9 %. V máji pokračoval pokles cien výrobkov z gumy a plastov o 5,1 %, dreva a výrobkov z dreva o 3,9 %, celulózy, papiera, výrobkov z papiera o 2,6 %, výrobkov inde neklasifikovaných o 0,5 %, chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 0,4 % a dopravných prostriedkov o 0,2 %. Ceny produktov priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 1,5 %.

V priemere od začiatku roka ceny priemyselných výrobcov v úhrne medziročne vzrástli o 0,2 %. Ceny výrobcov v priemysle pre tuzemsko vzrástli spolu o 2,8 %, pri zvýšení cien nerastných surovín o 8,1 %, elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 4,1 % a produktov priemyselnej výroby o 1,6 %. Ceny produktov priemyselných výrobcov pre export klesli o 2,7 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov naďalej rástli. V máji oproti máju 2003 boli v úhrne vyššie o 3,2 %, v tom ceny rastlinných výrobkov o 19,4 % a živočíšnych výrobkov o 1,4 %. Vývoj cien rastlinných výrobkov ovplyvnili vyššie ceny všetkých skupín výrobkov, okrem ovocia. Najvýraznejšie vzrástli ceny zemiakov o 45,2 % a obilnín v priemere o 20,6 %. Ceny zeleniny boli vyššie v priemere o 5 % a ceny ovocia sa znížili v priemere o 2,6 %. Zo živočíšnych výrobkov najvýraznejšie vzrástli ceny výrobkov chovu oviec v priemere o 24,5 %.

V priemere od začiatku roka sa ceny poľnohospodárskej produkcie medziročne zvýšili v úhrne o 1,6 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 14,9 % a ceny živočíšnych výrobkov sa znížili o 0,5 %.

Ceny stavebných prác podľa odhadu v máji oproti aprílu vzrástli o 1 % a v porovnaní s májom 2003 o 6,8 %. V priemere od začiatku roka boli medziročne vyššie o 5,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS