ČLÁNOK
V máji bolo v DDP zapojených už takmer 335 tis. poistencov
27. júna 2002

Do systému doplnkového dôchodkového poistenia (DDP) sa od jeho vzniku do konca mája tohto roku v SR zapojilo takmer 335 tis. osôb, čo je zhruba 13 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Za prvých päť mesiacov 2002 získali doplnkové dôchodkové poisťovne bezmála 54 tis. nových poistencov. Poisťovne od svojho založenia do 31. mája dosiahli celkové kumulované príjmy 6,6 mld. Sk. Na stredajšej tlačovej besede Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní (ADDP) o tom informoval jej nastupujúci prezident a generálny riaditeľ doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita Marián Štofko.

Ako povedal, plánovaný prírastok počtu poistencov do konca roku je 155 tis., pričom objem spravovaných prostriedkov má dosiahnuť celkovo 8,7 mld. Sk. Od svojho vzniku do konca marca vyplatili doplnkové dôchodkové poisťovne na dávkach viac ako 355,5 mil. Sk, čo predstavuje priemerné mesačné doplnkové dávky vo výške 1 080 Sk. „Táto podpora je pre poberateľov dávok určite citeľná, keďže už predstavuje zhruba 20 % priemerného dôchodku,“ uviedol Štofko.

V úvodných rokoch fungovania systému poisťovne vyplácali dávky predovšetkým formou jednorazového vyrovnania. Podľa Štofka však v súčasnosti narastá počet príjemcov, ktorým vzhľadom na objem nasporených prostriedkov a dĺžku účasti vznikol nárok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku. Z celkového počtu 18,6 tis. týchto poistených osôb tak poberá tento druh dôchodku viac ako 3 tis. príjemcov dávok.

Na Slovensku pracujú štyri doplnkové dôchodkové poisťovne, ktorými sú Tatry-Sympatia, Stabilita, Pokoj a Lipa. Výnosy z hospodárenia od ich vzniku k ultimu decembra vlaňajška dosiahli 750,105 mil. Sk. Spôsob investovania určuje zákon, pričom štátny dozor nad poisťovňami vykonávajú ministerstvá práce a financií. ADDP bola založená v marci 2000 a jej zakladateľmi boli všetky štyri doplnkové dôchodkové poisťovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS