ČLÁNOK
V Londýne podpísali britsko-americkú dohodu o dani z výnosov z cenných papierov
25. júla 2001

V Londýne podpísali britsko-americkú dohodu o dani z výnosov z cenných papierov. Dokument signovali britský minister financií Gordon Brown a jeho americký partner Paul O´Neill. Prvé analýzy hovoria, že nový model zrážkových daní by mohol priniesť britským firmám v priebehu jediného roka úspory v objeme niekoľkých miliárd libier.

Experti tiež dodávajú, že redukcia daňového zaťaženia výnosov cenných papierov, ktorá sa týka britských nadnárodných spoločností operujúcich prostredníctvom dcérskych firiem v USA, bude znamenať, že z Británie sa stane „vstupná brána“ európskych investičných tokov orientovaných do Spojených štátov.

Vo vyhlásení skupiny pre daňovú politiku Deloitte & Touche sa uvádza, že britsko-americká zmluva má „zásadne signifikantný“ význam.

Ernst & Young dodáva, že londýnska dohoda vytvára pre Veľkú Britániu priaznivejšie prostredie v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, čo naznačuje enormný význam, ktorý USA prikladajú ekonomickým väzbám s Veľkou Britániou, no zároveň tvorí základy pre nový „kanál“ európskych investícií do Spojených štátov.

Daňová dohoda nadväzuje na podobný dokument z roku 1975, ktorý však zásadne „modernizuje“ tým, že sa modifikuje spomínaná zrážková daň, ktorá bola doteraz na úrovni 5% a doteraz ju odvádzali dcérske firmy britských spoločností, ktoré operujú na americkom území.

Logicky možno očakávať, že modifikácia zrážkovej dane sa bude týkať aj amerických investícií do enormne výkonných britských penzijných fondov, ale aj portfóliových investícií poisťovacích spoločností a jednotlivcov do amerických firiem.

Pod výraznejšiu kontrolu sa zároveň dostanú aj takzvané daňové hybridy, respektíve spoločnosti, ktoré profitujú z rozdielov v americkom a britskom taxačnom zákonodarstve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS