ČLÁNOK
V konkurznom konaní SKB sa porušilo niekoľko zákonov
10. januára 2002

V doterajšom priebehu konkurzu Slovenskej kreditnej banky, a.s. (SKB) došlo k niekoľkým porušeniam zákonov. Veriteľský výbor banky o tom informoval správca konkurznej podstaty Marián Valko. Podľa jeho správy predchádzajúci konkurzný správca Juraj Tomášek porušil zákon o účtovníctve, keďže nezabezpečil vykonanie účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu na banku. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia Fondu ochrany vkladov (FOV) Milan Horváth. FOV je najväčším veriteľom banky.

J. Tomášek mal podľa správy porušiť aj zákon o správe daní a poplatkov, keďže nepodal daňové priznanie do jedného mesiaca od skončenia zdaňovacieho obdobia. Podľa zákona končí zdaňovacie obdobie daňovníka dňom predchádzajúcim dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu. Podľa správy je bez riadnej účtovnej závierky veľmi ťažké vykonať inventarizáciu majetku a stanoviť, čo je vlastne predmetom konkurznej podstaty.

Veriteľský výbor SKB zobral na vedomie aj informáciu o vykonaných krokoch SKB vedúcich k zníženiu prevádzkových nákladov. Zaoberal sa aj informáciou o ďalšom postupe pri výkone konkurznej správy predovšetkým v príprave účtovnej závierky, súpisu majetku a výkone auditu, preverovaní vykonaných účtovných zápočtov, ako aj prípravy plánu speňaženia konkurznej podstaty. „Veriteľský výbor SKB bude v zmysle svojich kompetencií a kontrolných funkcií o zistených porušeniach zákonov v konkurznej správe informovať Krajský súd v Bratislave,“ povedal Horváth.

Nútená správa na SKB bola uvalená 19. apríla 2000. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky. Konkurz na SKB vyhlásil Krajský súd v Bratislave 4. júla 2000, čím sa skončila nútená správa v banke. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS