ČLÁNOK
V júli najvyšší medzimesačný prírastok agregátu M2
16. septembra 1998

Výlučným zdrojom tvorby peňažnej zásoby boli čiste domáce aktíva, ktoré vzrástli v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 9,2 mld. Sk pri dosiahnutí medziročnej miery rastu 10,1 %. Vyplýva to z aktuálneho menového prehľadu Národnej banky Slovenska za júl 1998. Cieľ centrálnej banky v oblasti miery rastu M2 je pre tento rok definovaný úrovňou 9,4 %. Celkový objem peňažného agregátu M2 dosiahol na konci júla 460,9 mld. Sk. Pričinil sa o to predovšetkým rast objemu korunových vkladov. Terminované korunové vklady vzrástli v priebehu júla o 3,3 mld. Sk na 246,9 mld. Sk a netermínované o 5,3 mld. Sk na 108,5 mld. Sk. Objem vkladov v cudzích menách pritom vzrástol o 0,9 mld. Sk na 53,9 mld. Sk a objem obeživa vzrástol o 0,4 mld. Sk na 51,6 mld. Sk. Štyri spomenuté agregáty – termínované a netermínované korunové vklady, vklady v cudzej mene a obeživo – tvoria spolu peňažnú zásobu M2. Rast agregátu M2 bol v júli ťahaný predovšetkým úvermi vlády. Čistý úver vlády totiž v priebehu júla vzrástol o 10,5 mld. Sk na 114,4 mld. Sk. Na medziročnej báze tak dosiahlo tempo rastu čistého úveru vláde 34 %. Čistá vnútorná zadlženosť vlády voči bankovej sústave dosiahla podľa predbežných údajov 63,3 mld. Sk, pričom medzimesačne vzrástla približne o 10,8 mld. Sk. „Bolo to výrazne ovplyvnené predovšetkým nárastom deficitu štátneho rozpočtu. Počas mesiaca bol vyrovnaný bilančný účet za rok 1991 v NBS. Súčasne zaznamenali pokles ostatné položky, ako sú zostatky štátnych a poistných fondov a ostatné štátne vklady,“ uvádza centrálna banka. Korunové úvery podnikom zaznamenali v júli pokles o 1,5 mld. Sk na 318,5 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vykazujú rast o 2,4 %. Úvery obyvateľstvu vzrástli o 0,4 mld. Sk na 22,6 mld. Sk. Medziročné porovnanie hovorí o raste objemu úverov obyvateľstvu o 18,9 %. Úvery v cudzej mene vzrástli v júli o 2 mld. Sk na 38,5 mld. Sk, čo znamená medziročný rast o 13,9 %. Korunové vklady ako súčasť peňažnej zásoby zaznamenali v júli medzimesačný nárast o 8,6 mld. Sk, keď vklady podnikov (vrátane poisťovní) vzrástli o 7,5 mld. Sk a vklady obyvateľstva o 1,1 mld. Sk. Aj napriek výraznému medzimesačnému prírastku korunových vkladov zostal ich júlový stav 2,4 mld. Sk pod východiskovou úrovňou roka. Stav korunových vkladov obyvateľstva vzrástol od začiatku roka o 12,8 mld. Sk a podnikové vklady poklesli o 15,2 mld. Sk. „Medziročná dynamika rastu korunových vkladov dosiahla 7,3 % pri protichodnom vývoji vkladov obyvateľstva (ročný nárast o 18,0 %) a podnikov (ročný pokles o 10,1 %),“ konštatuje NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS