ČLÁNOK
V-Invest Holding za minulý rok so stratou 382 mil. Sk
28. mája 2001

Akciová spoločnosť V-Invest Holding, ktorá vznikla transformáciou Prvého privatizačného investičného fondu, ukončila minulý rok hlboko v červených číslach, prvý štvrťrok 2001 však priniesol návrat k ziskovosti. Za minulý rok spoločnosť vykázala stratu 382,3 mil. Sk oproti zisku 47 mil. Sk v roku 1999. Na strate sa odrazil najmä krach českej Investiční a poštovní banky (IPB). Za prvé tri mesiace tohto roku však už dosiahol V-Invest hrubý zisk 6,8 mil. Sk. Vyplýva to zo zverejnených informácií.

V-Invest vytvoril na akcie IPB opravné položky v sume 487,1 mil. Sk. Tržby spoločnosti z predaja cenných papierov a vkladov stúpli vlani takmer na dvojnásobok, zo 449,9 mil. Sk na úroveň 830,6 mil. Sk. Za prvý štvrťrok tieto boli tieto tržby vo výške 139,2 mil. Sk, na rozdiel od minulého roku však bola účtovná hodnota predaných cenných papierov a vkladov vyššia a V-Invest tak z obchodovania vykázal stratu. Výnosy z finančných investícií dosiahli za rok 2000 objem 61,4 mil. Sk pri medziročnom raste na 2,5-násobok a za prvý štvrťrok 2001 predstavovali 13,8 mil. Sk.

Spoločnosť disponuje majetkom v účtovnej hodnote 1,270 mld. Sk. Krach českej IPB sa podpísal na minuloročnom poklese bilančnej sumy o štvrtinu, pričom v majetku klesol objem finančných investícií o tretinu. Za prvé tri mesiace finančné investície mierne stúpli na aktuálnych 944,1 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti dosahuje 1,214 mld. Sk, pričom straty z minulých období 868,2 mil. Sk už takmer dosiahli objem vytvorených kapitálových fondov. K 18. máju vydala spoločnosť novú emisiu 25 tis. kusov tisíckorunových akcií, celkovo tak eviduje 1,167 mil. kusov akcií s menovitou hodnotou 1000 Sk.

V-Invest Holding spolovice ovláda skupinu Drôtovne Hlohovec. Menšinový podiel kontroluje v poisťovni Ergo. Do Prvého privatizačného investičného fondu, ktorý bol predchodcom V-Investu, vložilo svoje kupóny zhruba 80 tis. slovenských občanov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS