ČLÁNOK
V Horizonte a BMG Invest kontrolujú znalci finančné toky
13. septembra 2002

Finančné toky a účtovníctvo košických spoločností Horizont Slovakia, a.s. a BMG Invest, s.r.o. kontroluje v súčasnosti znalec. Cieľom previerky je zdokumentovať tok finančných prostriedkov od občanov do týchto firiem, vrátane ich dcérskych spoločností v SR i zahraničí. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca sekcie vyšetrovania Stanislav Ryban, znalecké dokazovanie by mohlo byť ukončené do konca októbra. Do dnešného dňa bolo v kauze tohto nebankového subjektu obvinených päť osôb pre trestný čin podvodu. Dvaja obvinení – Vladimír Fruni a Marián Šebeščák, sú vo väzbe, dve osoby sú stíhané na slobode a jeden obvinený David B. sa zdržiava na neznámom mieste. Bol na neho vydaný medzinárodný zatykač.

V priebehu vyšetrovania policajti zistili, že vo februári pred uzatvorením pobočiek Horizont Slovakia a BMG Invest, bolo do košickej centrály Horizontu sústredených z pobočiek zhruba 50 mil. Sk z vyzbieraných vkladov od klientov. Z tejto sumy sa však podľa polície podarilo podvodom na základe fiktívnej kúpnopredajnej zmluvy za účinnej pomoci zástupcu jedného z tzv. amerických investorov Davida B. odčerpať 41 mil. Sk.

V júli začal vyšetrovateľ trestné stíhanie neznámych páchateľov aj pre trestný čin podvodu. Išlo o postúpenie pohľadávky v hodnote 112 mld. Sk voči Slovenským telekomunikáciám na základe falošnej zmluvy za jednu korunu a jej ďalší presun na údajného amerického investora.

Obvinený Fruni podľa Rybana odmieta vypovedať ku skutkom, pre ktoré je stíhaný. Bol pritom vypočutý aj ako svedok v súvislosti s podvodným získaním 41 mil. Sk a tiež v súvislosti s falošnou zmluvou o postúpení pohľadávky, na ktorej bol údajne sfalšovaný jeho podpis.

Vyšetrovatelia v súčasnosti priebežne zabezpečujú vyjadrenia poškodených klientov, pričom doteraz sa vyjadrilo 25 tisíc klientov. Zostáva tak ešte zabezpečiť vyjadrenia od 150 tis. klientov.

Konkurz na Horizont Slovakia vyhlásil Krajský súd v Košiciach 28. mája. V deň podania správy predbežného správcu konkurznej podstaty dosiahli záväzky spoločnosti po lehote splatnosti viac ako 1,34 mld. Sk. V 60 dňovej lehote po vyhlásení konkurzu prihlásilo na krajskom súde svoje pohľadávky vyše 45 tis. veriteľov.

Na spoločnosť BMG Invest vyhlásil košický krajský súd konkurz až 3. septembra. Predbežný správca pritom zistil, že spoločnosť má záväzky v sume prevyšujúcej 12,5 mld. Sk a eviduje aktíva vo výške 6,35 mld. Sk, z čoho pohľadávka voči spoločnosti Horizont Slovakia predstavuje viac ako 4,7 mld. Sk. Veritelia si môžu do 60 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásiť na súde svoje pohľadávky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS