ČLÁNOK
V hodnotení ponúk na Transpetrol na 60 % rozhoduje cena
6. decembra 2001

V hodnotení ponúk záujemcov o 49-percentný podiel v Transpetrole na 60 % rozhoduje výška ponúknutej sumy. Povedala to v stredu ministerka privatizácie Mária Machová. Podľa nej návrh zmluvy o predaji Transpetrolu obsahuje aj možnosť uplatniť si predkupné právo na ďalšie akcie tohto podniku, keď to bude legislatívne možné. Podľa Machovej o opciu na akcie prejavili záujem všetci potenciálni investori.

Ako ďalej informovala, privatizačná komisia sa pokúsi do zmluvných dokumentov zakomponovať napríklad zvýšenie tranzitu ropy. Pri rokovaní o ponukách sa určité zmeny v návrhu transakčných dokumentov, ktorými sú akcionárska zmluva a zmluva o prevode majetku štátu, snažili presadiť aj záujemcovia o Transpetrol. Machová predpokladá, že privatizácia stanoveného podielu by mohla byť ukončená v tomto roku. Ponuky záujemcov neboli podľa nej na minimálnej hranici očakávaní štátu. Komisia odporučila prehodnotenie ponúk nielen v oblasti ceny, ale aj platobných podmienok, ako je napríklad lehota splatnosti kúpnej ceny.

Záväzné ponuky na kúpu 49-percentného balíka akcií spoločnosti Transpetrol, a.s. do stanoveného termínu predložil slovenský Slovnaft a ruský Yukos. Obe spoločnosti vyhlásili, že svoje ponuky prehodnotia.

Transpetrol je na Slovensku dominantným prepravcom ropy z Ruskej federácie na trhy strednej a západnej Európy prostredníctvom ropovodov Družba a Adria. V medzinárodnom privatizačnom tendri bolo pôvodne šesť uchádzačov. Predaj 49-percentného podielu spoločnosti chce slovenská vláda uzavrieť do konca tohto roka. Základné imanie Transpetrolu predstavuje 1,9 mld. Sk. Spoločnosť plánuje v tomto roku celkové výnosy na úrovni 2,225 mld. Sk a hrubý zisk vyše 297 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS