ČLÁNOK
V Európskej únii sú diskriminačné daňové zákony
5. októbra 2001

Daňové zákonodarstvo mnohých krajín Európskej únie je prekážkou vytvorenia jednotného finančného trhu. V jedenástich z pätnástich štátov Európskej únie sú pravidlá zdaňovania podielových fondov diskriminačné vo vzťahu k zahraničným investorom, ktorí kvôli tomu musia ročne minúť 12 mld. USD.

Podľa údajov výskumu PricewaterhauseCoopers daňové zákonodarstvo vo väčšine krajín Európskej únie v častiach, ktoré sa týkajú podielových fondov, v tej či inej miere nezodpovedá spoločným európskym normám.

Zákony dali do úplného súladu s direktívami Európskej komisie len Španielsko, Luxembursko, Fínsko a Švédsko. Pravidlá, ktoré sú diskriminačné k podielovým fondom z iných štátov Európskej únie, nútia tieto fondy vytvárať v zahraničí kde sa predávajú dcérske spoločnosti a zavádzať nové finančné nástroje, ktoré im umožňujú využívať daňové úľavy určené pre miestne podielové fondy predávané a spravované miestnymi spoločnosťami.

Keď sú investičné fondy nútené v zahraničí platiť vyššie dane, alebo vkladať prostriedky do dcérskych spoločností musia zahraničné fondy vyberať od klientov vyššie poplatky. Môžu predstavovať do 14 mld. eur z celkového ročného objemu poplatkov, ktoré platia európski investori a pohybujú sa od 40 do 50 mld. eur.

Ak sa podarí zbaviť sa týchto daňových bariér, nebude treba vytvárať nové a nové nástroje. Už na jar tohto roku predstavitelia Európskej komisie vyhlásili, že sa budú čoraz väčšmi snažiť v krajinách Európskej únie odstrániť tie ustanovenia daňových zákonov, ktoré sú v protiklade európskym direktívam. Európska komisia sa bude snažiť podávať čoraz viac žalôb na Európsky súdny dvor.

Investičné fondy nebudú mať ľahkú budúcnosť. Po teroristických útokoch a prepade na kapitálových trhoch sa značne zhoršila investičná klíma.

Podľa odborníkov J. P. Morgan Securities mnohé vedúce banky a poisťovacie spoločnosti, ktoré riadia investičné fondy budú musieť podstatne revidovať investičnú stratégiu. Podľa prognózy PriceWaterhauseCoopers, tretina fondov z Veľkej Británie skončí hospodárenie tohto roku so stratami.

Nie ľahká situácia bola v tomto sektore finančných služieb už pred teroristickými útokmi. Už v auguste tohto roku PricewaterhauseCoopers predpokladala, že každý piaty britský fond bude mať koncom roku prevádzkovú stratu kvôli rastúcemu kolísaniu cien na trhoch s cennými papiermi. Poradenská spoločnosť predpovedala, že norma zisku v sektore klesne dva razy a bude predstavovať 15%, čo povedie ku konsolidácii sektora. Jedným z potvrdení tejto predpovede bolo to, že Deutsche Bank kúpil investičnú spoločnosť Zurich Scudder Investments za 2,5 mld. USD, čím by sa mala nemecká banka dostať medzi päť najväčších manažérov fondov na svete.

V súčasnosti boli odborníci PriceWaterhauseCoopers nútení revidovať svoje odhady. Zisk fondov môže byť nižší ako 10 % a možno aj ako 6%. Najväčšie straty zaznamenajú fondy kvôli operáciám s malými klientmi, pretože dôvera malých investorov je veľmi otrasená.

V rokoch 1998 až 2000 v čase boomu na kapitálových trhoch, počet pracovníkov vo firmách, ktoré spravujú podielové fondy stúpol o 33%. V súčasnosti celkové zhoršenie situácie v sektore a pád finančných ukazovateľov podielových fondov ich môžu prinútiť znižovať náklady, napríklad znížením počtu zamestnancov. Prvé kroky v tomto smere sú už známe. Oddelenie vedúcej poisťovne vo Veľkej Británii Prudential M&G prepustilo 15 odborníkov na investovanie, čo je 10% personálu zamestnaného v tejto oblasti.

Ešte pred teroristickými útokmi J. P. Morgan znížil prognózu ziskov podielových fondov v priemere o 25 až 30% kvôli zhoršeniu investičných perspektív. V Nemecku sa tohto roku prudko znížil čistý prílev finančných prostriedkov, ktoré smerovali do podielových fondov. V USA bol posledný augustový týždeň zaznamenaný nie veľký čistý odliv finančných prostriedkov z akciových fondov. Situácia sa môže zmeniť v týchto dňoch keď podielové fondy zverejnia výsledky hospodárenia za prvé tri štvrťroky tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS