ČLÁNOK
V ekonomickej sfére je potrebný rozvoj informačných technológií
12. septembra 2000

V podnikovej sfére a v oblasti vzdelávania je potrebné upriamiť pozornosť najmä na rozvoj informačných technológií. Na Slovensku však absentuje najmä prenos poznatkov z vedeckého výskumu do praxe. Vyplýva to z analýzy zameranej na zamestnanosť, vzdelanie a výkonnosť ekonomiky SR a jej komparáciu s malými hospodársky vyspelými krajinami, ktorú v utorok prezentovali zástupcovia Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied (SAV).

Ak sa má výkonnosť našej ekonomiky výraznejšie zvýšiť, potom jej reštrukturalizácia musí podľa analýzy výrazne posunúť ťažisko od odvetvia odborov využívajúcich zaostávajúce technológie a lacnú málo kvalifikovanú pracovnú silu k technológiám umožňujúcim zvyšovať podiel inovácií, náročnú na kvalifikovanú pracovnú silu a na inteligenciu človeka.

Hlavnou brzdou rozvoja slovenskej ekonomiky nie je v súčasnosti podľa analýzy SAV vzdelanostná štruktúra pracovníkov, ale najmä ostatné faktory, medzi ktoré patria hlavne úroveň manažmentu a technologické vybavenie práce. Vzdelanostná úroveň pracovnej sily v SR zodpovedá 86,7% úrovne malých hospodársky vyspelých krajín, v úrovni ostatných faktorov však Slovensko dosahuje pri porovnaní iba 37%.

Jedným z problémov je aj nefungujúce viaczdrojové financovanie školstva. Pri tvorbe stratégie rozvoja vysokoškolského vzdelávania je zároveň potrebné jej zladenie s celkovým rozvojom ekonomiky a s jej absorpčnou schopnosťou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS