ČLÁNOK
V druhom týždni sa darilo takmer všetkým fondom
15. januára 2002

Na trhu otvorených podielových fondov sa v druhom týždni darilo takmer všetkým fondom Asociácie správcovských spoločností (ASS). Najväčšie zhodnotenie a zároveň aj najväčšie straty sa zaznamenali na trhu akciových fondov, medzi dlhopisovými fondmi sa podarilo zhodnotiť svoje podiely
väčšine fondov, no zhodnotenie bolo často iba minimálne.
Najvyššie zisky medzi akciovými fondmi dosiahli východoeurópske fondy spoločnosti Capital Invest (Bank Austria). Rastový fond CI – Eastern Europe Stock posilnil o 8,71 % a výnosový o 8,72 %. Z fondov spoločnosti KBC Equity Fond sa darilo najmä fondu KBC – Equity Fund Internet, ktorá posilnila o 7,72 %. Technologický fond KBC – Equity Fund Technology skončil týždeň s nárastom 5,57 %. Najväčší prepad zaznamenali uplynulý týždeň fondy spoločností AIG Global Inv Corp a AIG-Brandes, keď WIOF – European Equity stratil 3,6 % a WIOF – Global Equity 2,96 %.
Len tri dlhopisové fondy ukončili druhý týždeň v negatívnych číslach. Dlhopisový fond TAM Euro spoločnosti Tatra Asset Management oslabil o 0,23 %. Fond ITAM – Euro bond dlhopisový správcovskej spoločnosti J&T Asset Management zaznamenala 0,06-percentnú stratu. Najväčšie zhodnotenie dosiahol fond VÚB Asset Managementu VÚBAM – Dolárový, ktorý posilnil o 1,67 %.
Zo zmiešaných fondov výraznejšie posilnili dva fondy, Veri – Tresor spoločnosti Veritas SG o 3,13 % a PP – Bonus Prvej Penzijnej o 2,57 %. Najväčšiu stratu zaznamenal fond WIOF – Balanced Euro spoločnosti Unigestion Asset Management, ktorý za posledný týždeň stratil 1,01 %.
Najvyšším 1,99-percentným ziskom ukončil týždeň strešný fond Amerikan Selection od Volksbanken-KAG. Stratu v druhom týždni dosiahol zo strešných fondov iba jediný, fond Veri – Select správcovskej spoločnosti Veritas SG znehodnotil o 0,29 %.
Peňažný fond JTAM – Koruna správcovskej spoločnosti J&T Asset Management zhodnotil počas uplynulého týždňa najviac medzi fondmi peňažného trhu, keď vzrástol o 1,02 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS