ČLÁNOK
V druhej etape sa zrejme presunú zlé úvery za 30,9 mld. Sk
3. mája 2000

Návrh druhej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk schválila v utorok porada ekonomických ministrov. Cieľom materiálu je konkretizácia postupu druhej etapy reštrukturalizácie Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) a Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) na základe ktorého sa zníži podiel klasifikovaných úverov na úroveň 20% z celkového úverového portfólia. Uviedol to na tlačovej besede vicepremiér Ivan Mikloš.
Do konca júna by sa malo presunúť na Slovenskú konsolidačnú, a.s. 21,3 mld. Sk z VÚB a 9,6 mld. z SLSP. Podiel klasifikovaných úverov sa tak z pôvodných 47 % (podiel klasifikovaných úverov v IRB, VÚB a SLSP) zníži na menej ako 20 %. Po prvej etape tento podiel tvoril 27 %. Presunuté však budú len úvery, ktoré vznikli do 31. decembra 1998 a presúvať sa nebudú neštandardné úvery.
Ako informoval Ivan Mikloš, porada ekonomických ministrov rokovala o dvoch alternatívach druhej etapy reštrukturalizácie týchto bánk. Na základe návrhu finančného poradcu sa mali presunúť vrátane neštandardných úvery vo výške 49 mld. Sk. Schválený však bol návrh Ministerstva financií SR, ktorý vylučuje neštandardné úvery, a celkový podiel presunutých kvalifikovaných úverov zo SLSP a VÚB tvorí 30,9 mld. Sk.
Porada ekonomických ministrov prerokovala aj návrh spôsobu, časového harmonogramu a postupu predaja minoritných majetkových účastí štátnych inštitúcií v bankách. Z programu bol vypustený návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov prijímaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Na rokovanie sa podľa informácií I. Mikloša totiž nedostavil ani minister Magvaši, ani štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo na rokovaní porady ekonomických ministrov zastupoval len vedúci úradu ministerstva, čo však nepripúšťa rokovací poriadok. Ekonomickí ministri by mali ešte prerokovať návrh zákona o burze cenných papierov a Plán finančných tokov Fondu národného majetku na roky 2000 až 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS