ČLÁNOK
V druhej etape delimituje vláda zlé úvery za 35 mld. Sk
17. februára 2000

Účasť štátu vo výške 84,54 % vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., (VÚB) nebude zachovaná. V prípade Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) rozhodne privatizačný poradca medzi dvoma alternatívami. Podľa prvej predá štát 87,18 % akcií, teda 57,46 % vo vlastníctve ministerstva financií a 29,72 % patriacich Fondu národného majetku (FNM). Druhá alternatíva ráta s odpredajom 63,83 % spolu s predkupným právom na 23,33 % akcií. Podiel MF sa tým zníži o 34,13 % a podiel FNM o 29,72 %. Vyplýva to z aktualizovanej koncepcie privatizácie bánk, ktorú v stredu prerokovala vláda a na tlačovej besede o nej infomrovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.
Vláda tiež rozhodla, že v druhej fáze reštrukturalizácie, ktorá by mala skončiť v závere apríla, presunie do Slovenskej konsolidačnej a Konsolidačnej banky Bratislava (KBB) asi 35 mld. Sk, teda v súlade s odporúčaniami Svetovej banky. „Kým podiel klasifikovaných úverov po prvej etape klesol vo VÚB na 32 %, po skončení druhej by mal dosiahnúť 20%. V SLSP sa tento podiel znížil v prvej etape na 38 %, v druhej po presune dalších úverov mal predstavovať rovnako 20%,“ skonštatovala ministerka.
Ako ďalej spresnila, v minulom roku boli z VÚB delimitované klasifikované úvery v celkovej hodnote 45 mld. Sk, z toho do Slovenskej konsolidačnej 37,9 mld. Sk a do KBB 7,6 mld. Sk. Zo SLSP boli odstúpené úvery v objeme 22,8 mld. Sk, z čoho boli 20,4 mld. Sk presunutých do Slovenskej konsolidačnej a 2,4 mld. Sk do KBB. Z IRB vláda v minulom roku presunula klasifikované úvery v objeme 5 mld. Sk do Slovenskej konsolidačnej a 1,5 mld. Sk do KBB. „Po tejto delimitácii dosiahli všetky tri inštitúcie 9-percentnú kapitálovú primeranosť,“ dodala.
Ministerka tiež uviedla, že pri tých úveroch, kde sú podniky v konkurze, očakáva výnos len 10 až 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS