ČLÁNOK
V dozornej rade Nafty Gbely zástupcovia FNM a SPP
8. septembra 1999

Akcionári spoločnosti Nafta, a.s., Gbely zvolili na utorkovom mimoriadnom valnom zhromaždení do dozornej rady predstaviteľov Fondu národného majetku SR (FNM) a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., (SPP). Tento postup bol v súlade s predchádzajúcou dohodou medzi zástupcami Druhej obchodnej, a.s., ako majoritného akcionára Nafty Gbely, a zástupcami FNM a SPP. Nafta však naďalej zostáva v majoritnom vlastníctve Druhej obchodnej.
Novými členmi dozornej rady sa za FNM stali jeho prezident Ľudovít Kaník, predseda Výkonného výboru fondu Ladislav Sklenár a riaditeľka sekcie výkonu práv akcionára Anna Bubeníková. SPP budú v dozornej rade zastupovať generálny riaditeľ Pavol Kinčeš a riaditeľ Divízie investičných činností Ján Kasper. Šiestym novým členom je Danka Kocáková, zástupkyňa ekonomického riaditeľa spoločnosti Nafta Východ. Za nových členov hlasovalo 64 % prítomných akcionárov. MVZ zároveň potvrdilo vo funkciách troch doterajších zástupcov zamestnancov v dozornej rade.
Ako uviedol právny zástupca Druhej obchodnej Milan Ružbársky, Nafta Gbely však naďalej zostáva v majoritnom vlastníctve tejto spoločnosti. Tá vlastní 45,9 % akcií Nafty Gbely. „Zmena dozornej rady je medzistupňom k dosiahnutiu dohody o vyriešení celej kauzy,“ povedal. Podľa neho sa o tri týždne (24. septembra) uskutoční ďalšie MVZ ako poistka pre prípad, že sa nenaplní „džentlmenská dohoda“ o doriešení predaja spoločnosti Nafta Trade, a.s.. Práve zrealizovanie tohto predaja je podmienkou pre prechod vlastníctva Nafty Gbely z rúk Druhej obchodnej na FNM.
„Neexistuje žiadna prekážka, prečo by nová dozorná rada nemohla poveriť predstavenstvo Nafty Gbely kúpou Nafty Trade. Existujú však aj iné možnosti, ktoré sú predmetom rokovaní,“ pripustil Ružbársky.
Dohoda medzi Druhou obchodnou a SPP nebola zatiaľ napriek niekoľkonásobným rokovaniam dosiahnutá. Určitý posun priniesla ponuka SPP na použitie štvormesačných opčných obchodov (call a put), konečnú dohodu však strany neuzavreli. Pôvodne boli plynárne ochotné za Naftu Trade zaplatiť 1 Sk plus záväzky. Táto cena však podľa Ružbárskeho nebola pre Druhú obchodnú akceptovateľná, tá údajne požadovala za Naftu Trade údajne 9 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS