ČLÁNOK
V doprave a priemysle zamestnanosť vzrástla
17. septembra 2001

V júli pokračoval medziročný rast počtu zamestnancov v doprave (o 1,8 %), priemysle (o 1,4 %), nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách (o 0,6 %). Takmer na minuloročnej úrovni bola zamestnanosť vo veľkoobchode (rast o 0,1 %). Tendencia poklesu pretrvávala v stavebníctve (o 2,1 %), maloobchode, hoteloch a reštauráciách (o 14,7 %), pošte a telekomunikáciách (o 3,7 %). Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemere za sedem mesiacov zamestnával priemysel 554,6 tis. osôb, maloobchod, hotely a reštaurácie 206,9 tis. osôb, veľkoobchod 150,3 tis. osôb, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby 123,7 tis. osôb, stavebníctvo 121,3 tis. osôb, doprava 100,4 tis. osôb, pošta a telekomunikácie 34,1 tis. osôb (v tom pošta 19 tis. a telekomunikácie 15,1 tis.).

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšila zamestnanosť v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,1 %, priemysel o 1,2 % a veľkoobchod o 1,1 %. Najvyšší relatívny pokles počtu zamestnancov bol v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 12,4 %. V pošte a telekomunikáciách sa znížil o 2,9 % (v pošte o 0,6 % a telekomunikáciách o 5,7 %) a stavebníctve o 2,6 %. Zamestnanosť dopravy bola na rovnakej úrovni ako pred rokom.

Priemerná nominálna mesačná mzda v júli oproti júlu 2000 najrýchlejšie rástla v pošte a telekomunikáciách o 15,5 % (v pošte o 10,1 % a telekomunikáciách o 21,7 %). V nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách sa zvýšila o 10,5 %, priemysle o 9,3 %, vo veľkoobchode o 8 %, v stavebníctve o 6,3 % a doprave o 5,9 %. Najnižší rast mzdy bol v odvetví maloobchod, hotely a reštaurácie o 1,9 %.

Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien reálna mzda medziročne vzrástla v pošte a telekomunikáciách o 6,9 % (v pošte o 1,9 % a v telekomunikáciách o 12,7 %), nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 2,3 % a v priemysle o 1,2 %. Vo veľkoobchode bola reálna mzda na minuloročnej úrovni. Znížila sa v odvetviach stavebníctvo o 1,6 %, doprava o 1,9 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 5,6 %.

V priemere za sedem mesiacov bola najvyššia priemerná mesačná mzda v pošte a telekomunikáciách 14 973 Sk (v tom v pošte 10 191 Sk a v telekomunikáciách 20 975 Sk). V priemysle dosiahla 12 836 Sk, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 12 363 Sk, doprave 12 299 Sk, vo veľkoobchode 11 192 Sk a v stavebníctve 10 588 Sk. Najnižšia mzda bola v maloobchode, hoteloch a reštauráciách 8 665 Sk.

Najvyšší relatívny prírastok priemernej nominálnej mesačnej mzdy oproti rovnakému obdobiu minulého roku bol v pošte a telekomunikáciách 14 % (v pošte 7,9 % a telekomunikáciách 19,4 %), vo veľkoobchode 11,3 % a v priemysle o 10,2 %. V stavebníctve sa zvýšila o 5,8 %, doprave o 5,3 %, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 4,4 %. Najpomalšie rástla mzda v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 1,4 %.

Reálna priemerná mesačná mzda prevýšila minuloročnú úroveň v pošte a telekomunikáciách o 6 % (v pošte o 0,4 % a telekomunikáciách o 11,1 %), vo veľkoobchode o 3,5 % a v priemysle o 2,5 %. Nižšia ako pred rokom bola reálna mzda v odvetviach stavebníctvo o 1,6 %, doprava o 2 %, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,9 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 5,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS