ČLÁNOK
V Čechách klesá podpora vstupu do EÚ
30. júla 2001

Počet ľudí podporujúcich vstup Českej republiky do Európskej únie (EÚ) v júni poklesol o 5 percentných bodov na 54 %. V poslednom prieskume v novembri minulého roka sa pre EÚ vyslovilo 59 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zverejneného v piatok. Rady odporcov sa naopak v júni rozšírili o päť percentných bodov na 29 %. Necelá pätina respondentov nemá podľa CVVM k otázke vstupu do EÚ jasný postoj. „Ide o preukázateľné ochladenie vzťahu verejnosti ohľadom vstupu ČR do EÚ, nejde však o zmenu trendu,“ uvádza sa v správe CVVM.

Medzi výhody vstupu do EÚ respondenti najčastejšie uvádzali začlenenie ČR do vyspelej Európy, a to u 10 % odpovedí. O stratu suverenity sa naopak obáva 33 % ľudí, 20 % má strach z poklesu životnej úrovne a zdražovania. Za najpravdepodobnejší dátum pričlenenia k európskej pätnástke považujú Česi rok 2005, pre ktorý sa vyslovilo 24 % respondentov. Rok 2004 uviedlo 21 % opýtaných.

V marci roku 1996, po podaní žiadosti ČR o pričlenenie k EÚ, podporovalo vstup 42 % obyvateľov, proti bolo 21 %. Vo všetkých ďalších prieskumoch bola už podpora vstupu nadpolovičná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS