ČLÁNOK
V budúcom roku nemožno očakávať zvýšenie dôchodkov
17. decembra 1999

Ak sa príjmy Sociálnej poisťovne v krátkom čase nezvýšia, bude už v januári chýbať na výplatu dôchodkov 330 mil. Sk. Na štvrtkovej tlačovej besede Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici to konštatovali jej riaditeľ Igor Lipták a podpredseda Správnej rady Marián Rybár.

Celoročný deficit – bez zarátania prostriedkov na prípadnú valorizáciu, ktoré napríklad v tomto roku za sedem mesiacov predstavovali 2,5 mld. Sk – možno odhadovať na 10,7 mld. Sk, čo zodpovedá dvojmesačnému objemu dôchodkov. Za deväť mesiacov tohto roku sa vyčerpala polovička zdrojov, ktorá bola naakumulovaná z predchádzajúcich rokov. Zatiaľ čo však v základnom fonde nemocenského poistenia zostane na prelome roka z pôvodných 5,05 miliárd ešte 1,84 mld. Sk, základný fond dôchodkového poistenia bude vyčerpaný a k dispozícii budú len dve miliardy rezervného fondu a bližšie neurčený výhľad na asi 5 mld. Sk za predaj podielu SR v ČSOB.

Za 11 mesiacov príjmy SP dosiahli 58,8 mld. Sk (o 37 mil. Sk menej ako za rovnaké obdobie rok 1998), z toho 56,7 mld. Sk bolo poistné a zvyšok výber pohľadávok. Schodok v hospodárení základného fondu nemocenského poistenia dosiahol 217 mil. Sk a v hospodárení základného fondu dôchodkového poistenia 5,3 mld. Sociálna poisťovňa namiesto plánovaných 900 mil. Sk investovala len 200 mil. Sk (polovičku do riešenia počítačového problému roku 2000) a na správnom fonde ušetrila 130 mil. Sk. Riaditeľ podčiarkol, že vnútorné rezervy SP sú obmedzené, lebo SP vždy šetrila – napríklad tým, že nekopírovala nové územnosprávne členenie, ušetrila 1,5 mld. Sk. Priemerný plat 14.000 Sk, ktorý sa vykazuje na 4500 zamestnancov SP, podľa riaditeľa odzrkadľuje image SP a fakt, že ročne operuje so 100 mld. Sk.

I. Lipták upozornil, že úspešnosť výberu poistného už niekoľko rokov klesá, za celý čas existencie SP dosahuje 94 percent, ale za tri štvrťroky 1999 len 90,42 percenta. Celkové pohľadávky SP dosahovali koncom septembra 40,53 mld. Sk, z toho viac ako polovičku reprezentovali penále. Za nevymožiteľných sa považuje viac ako 7 mld. Sk. Najväčším dlžníkom sú ŽSR s 6,4 mld. Sk (3,5 miliárd by mali zaplatiť zo zdrojov za ČSOB), banskobystrická Rooseveltova nemocnica dlhuje 0,7 mld. Sk, veľa je dlžníkov medzi poľnohospodárskymi družstvami a strojárskymi podnikmi. Novela Trestného zákona, ktorá definuje neodvedenie dávok ako trestný čin, sa zatiaľ nijako neodzrkadlila. Za základný nedostatok považuje riaditeľ príspevky štátu, ktoré za štyri roky klesli zo 6,4 mld. Sk na jednu miliardu a ani návrh nového rozpočtu nezvyšuje platby poistného štátom.

Riaditeľ pripomenul, že SP už štyri roky upozorňuje na potrebu systémových zmien vo financovaní dôchodkového zabezpečenia, a varoval, že za nezmenených podmienok sa odhady deficitu v roku 2001 pohybujú okolo 22 mld. Sk. Ako pre SITA poznamenal za súčasnej situácie preto nemožno začať prechod od priebežného financovania dôchodkového zabezpečenia na fondové, s ktorým uvažuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS