ČLÁNOK
V báze stredoeurópskeho indexu CESI o 9 spoločností menej
17. apríla 2002

Výsledkom pravidelného zasadnutia Výboru stredoeurópskeho indexu CESI je revízia zloženia indexu na obdobie od mája do októbra tohto roku. Bázu indexu bude tvoriť 23 spoločností, čo je oproti predchádzajúcemu šesťmesačnému obdobiu o 9 spoločností menej. Počet slovenských podnikov zahrnutých do bázy CESI zostal nezmenený a ostávajú v nej naďalej len Slovnaft a VSŽ. Informovala o tom Oľga Dlugopolská z Burzy cenných papierov v Bratislave. Zasadnutie výboru sa konalo 8. až 9. apríla v Krakove.

Nová báza indexu CESI vstupuje do platnosti od prvého májového pracovného dňa. Okrem bratislavskej burzy sa na projekte stredoeurópskeho indexu podieľajú aj burzy v Prahe, Varšave, Ľubľane a Budapešti. Celková kapitalizácia kótovaných trhov týchto piatich búrz predstavuje 49,931 mld. USD, pričom 10 kótovaných spoločností bratislavskej burzy sa na tomto objeme podieľa iba sumou 526,570 mil. USD, čo predstavuje 1,05 %. Najvyššiu kapitalizáciu 25,39 mld. USD a podiel 50,85 % má 213 kótovaných spoločnosti varšavskej burzy. Nasleduje burza v Budapešti s podielom 22,41 %, Praha s 19,59 % a Ľubľana so 6,1 %.

Dve slovenské spoločnosti zahrnuté v báze indexu CESI majú kapitalizáciu 263,285 mil. USD, čo tvorí 1,07 % kapitalizácie všetkých spoločností tvoriacich túto bázu. Varšava dosahuje podiel 50 %, Budapešť 22,8 %, Praha 19,93 % a Ľubľana 6,2 %.

Revízia zloženia stredoeurópskeho indexu CESI sa uskutočňuje dvakrát za rok, vždy na základe polročných výsledkov k 31. marcu, resp. 30. septembru príslušného roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS