ČLÁNOK
V bankách ku koncu marca pracovalo 22 208 zamestnancov
7. mája 2002

V bankovom sektore pracovalo ku koncu prvého štvrťroka celkovo 22 208 zamestnancov. Národná banka Slovenska (NBS) zamestnávala 1 306 pracovníkov, zvyšných 20 902 pracovalo v komerčnej bankovej sfére. V bankách so zahraničnou majetkovou účasťou našlo uplatnenie 17 888 pracovníkov, ďalších 1 850 bolo v bankách bez zahraničnej majetkovej účasti a 1 164 ľudí pracovalo v pobočkách zahraničných bánk na Slovensku. Vyplýva to z údajov zverejnených centrálnou bankou.

Na Slovensku pôsobilo ku koncu marca 21 bánk. NBS je zriadená podľa špeciálneho zákona, ostatné pôsobia na základe zákona o bankách. Bez zahraničnej majetkovej účasti boli ku koncu marca už iba štyri banky – Poštová banka, Banka Slovakia, Slovenská záručná a rozvojová banka a Investičná a rozvojová banka, do ktorej v apríli vstúpila maďarská OTP Bank. Prvé dve sú však v súčasnosti ponúknuté na predaj a v tomto roku by mali získať nového majiteľa. Ostatné banky na trhu majú zahraničného akcionára.

Slovenský bankový sektor vytvoril počas prvého štvrťroka zisk 3,217 mld. Sk. Väčšina bánk dosiahla zisk, ktorý ku koncu marca predstavoval 3,222 mld. Sk, strata ostatných bánk bola 4,6 mil. Sk. Bilančná hodnota bankových domov dosiahla ku koncu marca 918,831 mld. Sk. Komerčné banky evidovali 198,362 mld. Sk štandardných úverov poskytnutých klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 43,899 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok predstavoval 42,033 mld. Sk, pričom zhruba 70 % z nich kryli vytvorené opravné položky. Vklady a úvery od klientov predstavovali 596,558 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS