ČLÁNOK
V. Bajtoš zablokoval majetok Horizontu Slovakia
25. marca 2002

Predbežný správca konkurznej podstaty spoločnosti Horizont Slovakia, a.s., Vladimír Bajtoš požiadal o zablokovanie všetkých jej bankových účtov. Banky tak budú môcť realizovať operácie s financiami Horizontu na jeho účtoch až po súhlase V. Bajtoša. Podobne zablokoval aj prevody motorových vozidiel, cenných papierov na Stredisku cenných papierov a nehnuteľností na katastroch. V. Bajtoš zároveň upozornil konateľov 20 dcérskych spoločností Horizontu, aby nekonali proti záujmom firmy Horizont Slovakia. Ak by po prípadnom vyhlásení konkurzu na Horizont zistil takéto kroky, napadne ich platnosť. V. Bajtoš o tom informoval v piatok na tlačovej besede v Košiciach.

V. Bajtoš uviedol, že zatiaľ nevie posúdiť, či záväzky Horizontu sú väčšie ako jeho majetok a teda či je potrebné vyhlásiť konkurz na túto spoločnosť. Nevedel tiež určiť čas, ktorý si zisťovanie stavu majetku Horizontu vyžiada. Podľa súčasných zistení však podanie jeho správy Krajskému súdu v Košiciach bude komplikovať účtovná evidencia firmy. Tú totiž v poslednom období neviedli úplne. Presná majetková situácia Horizontu preto bude známa až po uvedení účtovnej evidencie do súladu so zákonom o účtovníctve. Predpokladá však, že firma bude mať dostatok majetku na to, aby bolo možné pokryť náklady na vedenie konkurzného konania.

V. Bajtoš tiež uviedol, že komunikuje so zamestnancami firmy Horizont, pretože s konateľmi firmy sa mu spojiť nepodarilo. Potvrdil, že ako predbežný správca konkurznej podstaty nie je štatutárnym orgánom firmy, preto nebude zasahovať do bežného chodu Horizontu Slovakia. V prípade potreby bude umožňovať bankové transakcie súvisiace s bežným chodom firmy, napríklad úhrady faktúr za energie či platy zamestnancom. V. Bajtoš ocenil aj dobrú spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní pri zisťovaní majetku firmy a realizácii opatrení na zabezpečenie majetku Horizontu Slovakia.

V. Bajtoš tiež upozornil, že podania veriteľov Horizontu sú zatiaľ právne neúčinné. Pohľadávky si budú môcť veritelia uplatniť až po prípadnom vyhlásení konkurzu zákonným spôsobom, o ktorom bude podrobne informovať. Do prípadného vyhlásenia konkurz nebude posudzovať ani právnu povahu zmlúv o tichom spoločenstve či pôžičke, ktoré Horizont uzatváral s vkladateľmi. Nebude sa zaoberať ani preverovaním činnosti Horizontu za posledné tri roky. To totiž podľa neho nie je obsahom práce predbežného správcu konkurznej podstaty.

Predbežný správca konkurznej podstaty spoločnosti Horizont Slovakia uviedol, že vzhľadom na záväzok mlčanlivosti nebude v budúcnosti o priebehu predbežnej správy Horizontu informovať, až do rozhodnutia súdu o prípadnom vyhlásení konkurzu. V. Bajtoš v minulosti už spravoval majetok niektorých skrachovaných firiem. Išlo o Agrozemp Michalovce, Centrum zneškodňovania odpadu Košice a spoločnosť Košické pozemné stavby.

Predbežných správcov konkurznej podstaty spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia vymenoval Krajský súd v Košiciach v pondelok 11. marca. Pre firmu BMG Invest, s.r.o., sa ním stal advokát František Hadušovský a predbežným správcom Horizontu Slovakia je advokát Vladimír Bajtoš. Pobočky BMG Investu a Horizontu sú zatvorené od 4. februára. BMG Invest je dcérskou spoločnosťou Horizontu. Celá skupina Horizont vykázala v rokoch 1998 až 2000 kumulovanú stratu 1,5 mld. Sk, z toho len v roku 2000 to bolo 900 mil. Sk. Firmy evidujú celkovo takmer 170 tis. klientov, s ktorými uzavreli vyše 244 tis. zmlúv o pôžičke alebo o tichom spoločenstve. BMG Invest a Horizont Slovakia získali od svojich klientov za necelých päť rokov takmer 16,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS