ČLÁNOK
V auguste spomalenie rastu agregátu M2
28. septembra 1998

NBS si vo svojom menovom programe na rok 1998 stanovila za cieľ udržať rast tohto ukazovateľa na úrovni 9,4 %. Agentúru SITA o tom informovala Národná banka Slovenska. Objem peňazí v ekonomike meraný menovým agregátom M2 zahŕňa obeživo mimo bánk, termínované a netermínované vklady, ako aj vklady v cudzej mene. Na konci augusta dosahovala výška M2 460,8 mld. Sk, čo je v porovnaní s júlom rast iba o 1,5 mld. Sk. Zvýšenie bolo stimulované najmä rastom objemu termínovaných vkladov o 1 mld. Sk na 247,5 mld. Sk, pričom netermínované vklady ostali na nezmenenej úrovni 107,4 mld. Sk. Pokles o 0,4 mld. Sk zaznamenali v auguste vklady v cudzej mene. Objem obeživa (papierové peniaze a mince) sa zvýšil v auguste o 0,9 mld. SK na 52,5 mld. Sk. Spomalenie rastu objemu M2 sa prejavilo pomalším rastom objemu úverov vo všetkých častiach ekonomiky, predovšetkým však v úveroch pre podniky. Čistý úver vláde sa v auguste zvýšil o 2,1 mld. Sk na 116,5 mld. Sk, čo znamená medziročný rast o 4,5 %. Úvery podnikom vzrástli o 0,3 mld. Sk na 319 mld. Sk a na medziročnom základe rastú len o 1,75 %. Rast objemu peňazí v ekonomike sa najviac prejavil rast objemu úverov pre obyvateľstvo a devízových úverov. Úvery čerpané obyvateľstvom vzrástli v auguste o 0,9 mld. Sk na 23,4 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to rast o 21,9 %. Úvery v cudzej mene vzrástli v auguste o 0,4 mld. Sk na 38,8 mld. Sk, čím na medziročnom základe vykázali rast o 14,4 %. V dlžníckej pozícii voči bankovému sektoru aj naďalej zostáva Fond národného majetku SR. V auguste jeho úvery presahovali objem jeho vkladov o 0,4 mld. Sk, čo je rovnako ako v júli. Je to už tretí mesiac po sebe, čo má FNM nižšie vklady ako úvery. Okrem bankových úverov má FNM vysoké záväzky aj voči obyvateľstvu, čo však v tejto štatistike započítané nie je. V roku 2001 by totiž mal splatiť dlhopisy v objeme viac ako 20 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS